Kalendarium

Sobota, 2018-03-17

Imieniny: Reginy, Patryka

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2013

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

 

Artykuły

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

2018-03-16

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Podwodny Świat" :)

REGULAMIN KONKURSU
1. CELE KONKURSU:
• Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dziecka
• Wzbudzenie zainteresowania dzieci podwodnym światem
• Rozwijanie sprawności manualnej i poznanie nowych technik plastycznych
• Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
• Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
2. UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas I - IV
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
• Uczestnicy konkursu wykonują swoje prace indywidualnie, w formacie A3 i w dowolnej technice płaskiej. Prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie
• Każda ze szkół biorących udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace
• Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail
- imię i nazwisko opiekuna ucznia
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane
• Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a dla opiekunów podziękowania
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp20.edu.czestochowa.pl w dniu
27. 04. 2018 r. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesłanie z pracą konkursową oświadczenia według wzoru (zał. 1)
• Ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy: aneta.wierus@gmail.com
4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Prace umieszczone w kopercie, z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podwodny Świat” należy nadsyłać pocztą do dn. 20. 04. 2018 r. na adres organizatora:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Łukasińskiego 70/74
42-200 Częstochowa
5. ORGANIZATOR KONKURSU: mgr Aneta Wierus

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zał. 1

………………………..............
imię i nazwisko rodzica

......................................

miejscowość, data

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej mojego dziecka ………………………ucznia................................................................... jako laureata Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Podwodny Świat” na stronie internetowej http://sp20.edu.czestochowa.pl/ zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

2018-03-15
Powiększ zdjęcie

W dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole Konkurs "Kangur Matematyczny". Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na którego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut.

 

Uczniowie pisali test w dwóch kategoriach:
"Beniamin" (klasy V i VI) 
"Kadet" (klasa VII)
Wyniki konkursu poznamy w maju. Czekamy z niecierpliwością !

Akcja "Noś wąsy"- imieniny marszałka Piłsudskiego

2018-03-15
Powiększ zdjęcie

19 marca w dzień imienin Józefa Piłsudskiego uczniowie, którzy będą nosili przygotowane wcześniej przez siebie wąsy, nie będą pytani na lekcjach.

Z inicjatywą uczniowskiej zabawy pod nazwą: „Wąsy Marszałka”.  wyszło Stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasza szkoła włącza się do akcji.


Powiatowy Konkurs z Geografii zorganizowany w naszej szkole

2018-03-14
Powiększ zdjęcie

14 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs z Geografii dla klas VII. Wzięło w nim udział 120 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Alexandra Cygan, Wiktoria Gruzło i Szymon Rymarczyk. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, został również objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Organizatorem był nauczyciel geografii, p. Szymon Kwapisiewicz. Gości, uczestników konkursu i ich opiekunów przywitała pani Barbara Jura, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Przedsięwzięcie uświetnili także obecni goście: p. Katarzyna Wydmuch-Centkowska, kierownik Wydziału Edukacji z Częstochowy oraz p. Sylwia Radka, wizytator z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zadaniem uczestników konkursu z geografii było rozwiązanie testu składającego się z 19 pytań. Uczniowie mieli na to 90 minut. Zwycięzców poznamy w przyszłym tygodniu, tymczasem trzymamy kciuki za Olę, Wiktorię i Szymona.

Rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

2018-03-09

Od 9 marca ruszyła rekrutacja, szczegółowe informacje w plikach do pobrania poniżej po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Pasowanie na czytelnika

2018-03-09

9 marca 2018 r. nauczycielka biblioteki z naszej szkoły, p. E. Piątkiewicz, zorganizowała pasowanie na czytelnika dla uczniów klasy I. Urozmaicony program składający się z zagadek dotyczących baśni i bajek, próśb książki oraz upominków spodobał się naszym najmłodszym czytelnikom. Mamy nadzieję, że uczniowie z ochotą będą korzystać z oferty biblioteki szkolnej.

Przyłączmy się do współtworzenia Izby Tradycji Czynu Niepodległościowego

2018-03-08

Udział uczennicy klasy VII w Regionalnym Konkursie Piosenki

2018-03-08

8 marca 2018 r. uczennica klasy VII, Emilia Dłubak, reprezentowała naszą szkołę podczas Regionalnego Festiwalu Piosenki. Konkurs zorganizowało III LO im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.

Nowa uchwała w sprawie opłat za przedszkole

2018-03-06

 

 Uchwała z dnia 20 lutego br. w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.

 

Informuję, iż podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa wynika z uchylenia przepisów ustawy o systemie oświaty dotychczas regulujących sposób ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W związku z tym traci moc uchwała nr 952/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa zmieniona uchwałą nr 499.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.

W obecnym stanie prawnym kwestie dot. ustalania  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Zapisy uchwały dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 100% zwolnienie z opłat dla dzieci będących mieszkańcami miasta Częstochowa pozostają bez zmian.


Cała uchwała do pobrania poniżej po kliknięciu w tytuł i przejściu Do pobrania

Muzeum Monet

2018-03-06
Powiększ zdjęcie

W dniu 6. 03. 2018 r. klasa V pod opieką wychowawcy, p. W. Ryś, odwiedziła Muzeum Monet i  Medali uczestnicząc w wernisażu wystawy "Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej". Żywa lekcja historii z przewodnikiem z okazji przypadającej na ten rok 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości pozostanie w pamięci uczniów na długo.