Kalendarium

Niedziela, 2019-08-18

Imieniny: Bogusława, Bronisława

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

 

Artykuły

Informacja dotycząca stypendium szkolnego 2019/2020

2019-08-16

Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 9 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)

Uwaga ! Zmienił się wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego.

W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa

Wykaz Podręczników Szkolnych i Przedszkolnych na rok szkolny 2019/20

2019-07-11

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

2019-06-20
Powiększ zdjęcie

Kolejny rok szkolny za nami. Francuski pisarz Wiktor Hugo, powiedział: „Życie składa się z przywitań i pożegnań”. Dla uczniów klasy 8 zakończył się właśnie pewien etap w ich życiu. Wielu z nich pójdzie w swoją stronę, zaczynając nowe życie w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej..W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego składamy Im życzenia nieograniczonej wiary we własne możliwości, wielu sukcesów, spełnienia marzeń i planów!
Z okazji kończącego się roku szkolnego wczoraj wzięliśmy udział w okolicznościowym przedstawieniu przygotowanym przez uczniów klasy VII, pod opieką p. K. Kowalik. Następnie uczniowie otrzymali nagrody za świadectwa z wyróżnieniem, nagrody specjalne za działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe. 
Życzymy WSZYSTKIM spokojnych i bezpiecznych wakacji 

Zachęcamy do obejrzenia fotorelcji:

https://www.facebook.com/pg/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-nr-3-w-Cz%C4%99stochowie-840912762626894/photos/?tab=album&album_id=2470186506366170

 

Informacja o zakończeniu roku szkolnego 2018/2019

2019-06-18

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

odbędzie sie 19 czerwca 2019 r. o godzinie 8.30 w sali gimnastycznej. 

Wycieczka klasy I

2019-06-18
Powiększ zdjęcie

Dzisiaj klasa I i chętne dzieci z grupy Biedronek pod opieką p. A. Taranek i p. M. Matuszczak wybrały się do Poraja. Pogoda dopisała wszystkim uczestnikom wycieczki, humory również. Uczniowie zwiedzili stadninę koni, brali udział w warsztatach kulinarnych oraz zabawach animacyjnych i swobodnych na powietrzu.

Informacja o pogrzebie

2019-06-17
Powiększ zdjęcie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Agnieszki Jędrzejczak- pracownika naszego przedszkola, wspaniałego człowieka i oddanego dzieciom pedagoga. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek, tj. 18.06.2019 o godz. 14.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w miejscowości Stolec.

Msza święta w intencji zmarłej odbędzie się 19.06.2019 r. o godzinie 11.30 w Parafii św. Józefa w Częstochowie.

Wycieczka klasy VIII

2019-06-17
Powiększ zdjęcie

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. klasa VIII pod opieką p. Sz.Kwapisiewicza wybrała się na wycieczkę do Ośrodka Wypoczynkowego "Pod grzybkiem". 

Podsumowanie Akademii Przyszłości

2019-06-16
Powiększ zdjęcie

W niedzielę 16 czerwca w Chorzowie nasi uczniowie uczestniczyli w zakończeniu XVI edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Podczas uroczystej ,,Gali Sukcesów'' dzieci i wolontariusze z całego województwa śląskiego wspólnie świętowali swoje duże i małe sukcesy. We wrześniu odbędzie się rekrutacja do kolejnej edycji. Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I -IV. 
Koordynator projektu Małgorzata Banaś

Wycieczka szkolna do Zatorlandu

2019-06-15
Powiększ zdjęcie

W sobotę 15 czerwca chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Zatorlandu. 

Prelekcja o bezpieczeństwie

2019-06-14

Wakacje to upragniony dla  wszystkich,  zwłaszcza  uczniów czas zabawy i przygody. Warto jednak  pamiętać, że także  w czasie odpoczynku  musimy dbać o swoje i innych bezpieczeństwo. Dlatego  14 czerwca 2019 r. w naszej szkole w klasie VII odbyła się prelekcja dla uczniów  z funkcjonariuszem policji, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród uczniów. Policjant przypomniał uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omówił jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniał siódmoklasistom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku. Przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach.