Kalendarium

Piątek, 2020-05-29

Imieniny: Benity, Maksymiliana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Nowa uchwała w sprawie opłat za przedszkole

 

 Uchwała z dnia 20 lutego br. w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.

 

Informuję, iż podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa wynika z uchylenia przepisów ustawy o systemie oświaty dotychczas regulujących sposób ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W związku z tym traci moc uchwała nr 952/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa zmieniona uchwałą nr 499.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.

W obecnym stanie prawnym kwestie dot. ustalania  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Zapisy uchwały dotyczące wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 100% zwolnienie z opłat dla dzieci będących mieszkańcami miasta Częstochowa pozostają bez zmian.


Cała uchwała do pobrania poniżej po kliknięciu w tytuł i przejściu Do pobrania

Pliki do pobrania