Kalendarium

Wtorek, 2020-05-26

Imieniny: Eweliny, Jana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu "Odkryj w sobie talent!"

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22,
SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39,
SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51
w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.
Projekt skierowany jest do:
a) uczniów/uczennic, w tym:
 uczniów/uczennic z klas IV-VIII, które nie zrekrutowały wystarczającej ilości osób w I Rekrutacji

Informacje w załącznikach po kliknięciu w tytuł