Kalendarium

Środa, 2020-05-27

Imieniny: Amandy, Jana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Instytucje wspierające szkołę w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

 1.     ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Łukasińskiego 40,  tel. 34 363 25 50

Centrum Informacji Zawodowej

ul. Łukasińskiego 40, tel. 34 361 93 92, tel. kom. 533-377-180

 2.     TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  Oddział Miejski

ul. Waszyngtona 62, tel. 34 324 91 71

 3.     PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul.  Sobieskiego 7A, tel. 34 360 61 32

 4.     KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Częstochowie

42-217 Częstochowa, ul. Ks. J. Popiełuszki 5: Oficer dyżurny: tel. 34 369 12 55

 KOMISARIAT POLICJI  VI w Częstochowie,

42-207 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 26, tel. 34 323 13 13

 5.     PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY  przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,

 42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 14

 6.     TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

42-207 Częstochowa, Aleja Pokoju 12, tel. 34 365 30 44

 7.     MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 00

 8.     REJONOWY ZESPÓŁ POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1,

 42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22, tel. 34 363 32 43

     REJONOWY ZESPÓŁ POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2

 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 10, tel. 34 34 449 44 47

9.     ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 01

 10.  OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

42-202 Częstochowa, ul. gen. Sikorskiego 78, tel. 34 361 38 82, 34 361 39 96

 11.  CZĘSTOCHOWSKI TELEFON ZAUFANIA, tel. 192 88, 34 366 49 88

czynny w godz. 16:00 – 6:00.

 12.  CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 32 31, 34 366 31 21

13.  ZESPÓŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA RODZIN ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 1, tel. 34 372 42 01

 14.  OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE „ETOH”

42-207 Częstochowa, Aleja Pokoju 12, tel. 730876600

15.  CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa, ul. Staszica 5, tel. 34 368 05 82, 34 368 05 82, 34 368 09 77

 16.  NOCLEGOWNIA I PRZYTULISKODLA KOBIET „OAZA”

 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 5, tel. 506 394 524

 PRZYTULISKO DLA MĘŻCZYZN ORAZ RODZIN

 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 80/2, tel. 506 394 589

 17.  STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE „DLA RODZINY”

42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 34

 18.  FUNDACJA DIALOGOS

42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 11, tel. 34 362 85 71

19.  FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP

42-202 Częstochowa, ul. Przemysłowa 9a, tel. 34 361 21 17

20.  MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 14, tel. 34 324 34 43

21.  OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

42-202 Częstochowa, ul. gen. Sikorskiego 78, tel. 34 361 38 82, 34 361 39 96

 22.  NZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 1, tel. 34 318 91 54 wew. 36

 23.  OŚRODEK REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „BETANIA”

42-244 Mstów, ul. Leśna 13/14, tel. 34 328 40 72

 24.  CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 32 31, 34 366 31 21

 25.  CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

 42-207 Częstochowa, ul. Barlickiego 2, tel. 34 367 50 37

 26.  NZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 66, tel. 34 368 15 20

27.  OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ

42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7b, tel. 34 363 97 54

28.  FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 34, tel. 34 365 39 46, 34 365 38 30

 29.  MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEZNIEŃ

42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 44 lok. 19, tel. 34 365 48 99

 30.  CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

42-221 Częstochowa, ul. Wiolinowa 1, tel. 34 324 60 97

 31.  STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM „JEST NADZIEJA”

 Punkt Konsultacyjny 42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 2, tel.: 34 368 36 10, 361 09

 GRUPA AA 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 30, tel. 34 365 61 65

 32.  FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM” KLUB ABSTYNENCKI „DROGA DO WOLNOŚCI”

 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 34, tel. 34 365 39 46, 34 365 38 30

 33.  STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „PÓŁNOC”

 ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa, tel. 34 362 22 69

 34.  STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „OSTOJA”

 ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa, tel. 34 368 32 94

 35.  KLUB ABSTYNENTA „WYTRWAŁOŚĆ”

  Aleja Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa, tel. 34 324 55 20, 669 904 901

 36.  STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „ROZSĄDEK”

 42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 12, tel. 34 361 41 50