Kalendarium

Czwartek, 2021-03-04

Imieniny: Adrianny, Kazimierza

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: http://www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

Dla wybierających szkołę ponadpodstawową: https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Artykuły

Wirtualne Andrzejki

2020-11-30
Powiększ zdjęcie
Do tej pory ostatni dzień listopada w 20 przebiegał w atmosferze andrzejkowych szaleństw. W tym roku ze względu na panującą pandemię Covid-19 andrzejki odbyły się w innej formie..
Na zajęciach w klasach młodszych uczniowie dowiedzieli się: Jaka jest historia andrzejkowego święta? Skąd się wzięło? Jak się go obchodzi? Jakie są zwyczaje w tym dniu?
Następnie odbyła się wirtualna zabawa przy muzyce, uczniowie kręcili wirtualnym kołem fortuny otrzymując odpowiedź na pytanie Kim zostaną w przyszłości? Było dużo śmiechu i magii.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

2020-11-25
Powiększ zdjęcie
Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
Święto obchodzone jest od 25 listopada 2002 roku, kiedy to przypadła setna rocznica powstania maskotki.
W naszej szkole ten dzień świętujemy od 10 lat i mimo, że ten rok jest inny, my o misiu pluszowym pamiętamy 
Uczniowie klasy III zasiedli przed ekranami komputerów ze swoimi ulubionymi pluszowymi misiami, które towarzyszyły im tego dnia podczas wszystkich edukacji. Na lekcjach dzieci zapoznały się z historią powstania maskotki, opowiadały o swoich misach, rozwiązywały zadania matematyczne, zagadki, a także malowały misie wg własnego pomysłu 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

2020-11-19

   Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

„ Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci – są ludzie.”     Janusz Korczak

 

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, że zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m.in. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 r., określa prawa dziecka i niezbędne warunki do jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Mikołaj Pawlak.

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

wychowywania się w rodzinie,

adopcji,

oświaty i nauki,

kultury, wypoczynku, rozrywki,

ochrony zdrowia i opieki medycznej,

dostępu do informacji,

ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,

prywatności,

równości.

Prawa socjalne dziecka

prawo do zabezpieczenia socjalnego,

prawo do odpowiedniego standardu życia,

prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,

prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

 

Drogie Dzieci, z okazji Waszego święta życzymy Wam wspaniałego i bezpiecznego dzieciństwa !

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”   Janusz Korczak

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

2020-11-16

Drodzy Uczniowie !

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów Naszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym.

Temat konkursu to : „Kochaj – nie bij.”

Prace plastyczne w dowolnej technice prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać zdjęcie na adres mailowy: zsp3@edukacja.czestochowa.pl do dnia 27.11.2020 r.

Prosimy o podpisanie prac imieniem oraz nazwiskiem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Informacja dotycząca zawieszenia zajęć od 09 listopada 2020 do 29 listopada 2020

2020-11-07

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 do 29 listopada 2020 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do 29 listopada 2020 przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

2 listopada dniem wolnym

2020-10-31

Dzień 02.11 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

2020-10-26

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teamsaneks do Regulaminu kształcenia na odległość z dn. 25.03.2020 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia zdalne prowadzone są w aplikacji Microsoft Teams będącej częścią pakietu Office 365.
 2. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych celów.
 3. Dostęp do Microsoft Office 365, w tym aplikacji MS Teams, udostępnia uczniom Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie.
 4. Korzystanie z usługi/aplikacji Office 365 (w tym z aplikacji Microsoft Teams, Word, Excel, Power Point) jest bezpłatne.
 5. Aplikacja Microsoft Teams dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu poprzez aktualną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome).
 6. Aby skorzystać z aplikacji Office 365 należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla ucznia loginu oraz hasła.
 7. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji.

§ 2. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej

 1. Odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość powinni zapewnić rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 2. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym, kamerę, mikrofon i głośniki (słuchawki z mikrofonem).
 3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
 4. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

§ 3. Sposób prowadzenia nauki zdalnej

 1. Zajęcia zdalne są prowadzone w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams i trwają do 30 min. zgodnie z planem lekcji ucznia. 5 min przed lekcją to czas na połączenie i przygotowanie do zajęć, pozostałe 10 min. po wideokonferencji to praca własna ucznia oraz czas przeznaczony na kontakt indywidualny nauczyciela  z uczniem lub nauczyciela z rodzicem.
 2. Uczeń posiada na swoim koncie zespoły równoznaczne z przedmiotami, które są  w planie jego zajęć.
 3. Na kanale Ogólnym w zakładce Wpisy danego zespołu uczeń znajdzie informacje o planowanych lekcjach online, zadaniach do wykonania, informacje od prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 4. Informacje o lekcjach online i zadaniach uczeń znajdzie także w Kalendarzu i Aktywnościach.
 5. Materiały od uczącego umieszczone mogą być w zakładce Pliki.
 6. Zabrania się modyfikowania bez zgodny uczącego materiałów umieszczonych przez nauczyciela oraz usuwania ich.
 7. Zachowanie uczniów podczas zajęć online:  
 • dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podaje się nikomu spoza klasy dostępu do zajęć;
 •  spotkanie otwiera nauczyciel;
 • uczeń dołącza punktualnie zgodnie z ustalonym planem wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela;
 • uczeń powinien mieć włączoną kamerę i urządzenia odbierające i nadające dźwięk (słuchawki z mikrofonem lub głośniki i mikrofon);
 • po przywitaniu się uczeń powinien wyciszyć mikrofon;
 • w przypadku, gdy uczeń chce zadać pytanie powinien podnieść rękę  (za pomocą naciśnięcia ikonki rączki) lub skorzystać z czatu spotkania;
 • uczeń powinien przygotować się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;
 • platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej i uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co na niej umieszcza;
 • w czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji;
 •  zabrania się obrażania innych osób/uczestników spotkania słownie lub graficznie (obrazem), zakłócania lekcji oraz samowolnego udostępniania własnego ekranu;
 •  w przypadku niestosowania się do ww. zasad uczeń zostaje upomniany,  a w razie braku reakcji na upomnienie zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje;
 • szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem;
 • zabrania się nagrywania lekcji online, wykonywania zrzutów ekranu oraz zdjęć, a także ich udostępniania innym osobom; 
 • w przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego;
 • nauczyciel danego przedmiotu może zdecydować o nagrywaniu zajęć  w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich dzieci ze względu na ich warunki domowe czy sprzętowe, nagranie dostępne jest tylko dla uczniów danego zespołu klasowego. Uczniom zabrania się udostępniania takich nagranych zajęć innym osobom.
 1. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie:
 • uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę;
 • nauczyciel pracujący zdalnie nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

Komunikaty

2020-10-24

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Zawieszone są na dwa tygodnie (od 26.10 do 6.11) zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych, klasy I - III bez zmian

Zakaz poruszania

Wprowadzono zakaz poruszania się dzieci do 16 lat  bez opieki dorosłych w godz. 8.00-16.00

Remont ulicy Łukasińskiego

Od dnia 26.10.2020 do grudnia będzie remontowana cała ulica Łukasińskiego ( od muzeum archeologicznego do ul.Okrzei). Nie będzie możliwości wjazdu ani parkowania na całej ulicy.

BohaterOn

2020-10-23
Powiększ zdjęcie
Na przełomie września i października nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „ #BohaterOn w Twojej Szkole”– Kartka dla Powstańca. Jest on częścią kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek z życzeniami. Projekt ma „edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną”. W IV edycji projektu, inaczej niż w latach ubiegłych, organizator nie udostępnił dedykowanych akcji pocztówek i w związku z tym uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki i laurki dla Powstańców, rozwijając przy tym swoją kreatywność i pomysłowość.
Tworzenie kartek i pisanie życzeń poprzedziła lekcja poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. Uczniowie przypomnieli sobie przyczyny i przebieg powstania. Mieli również okazję zapoznać się fragmentami wspomnień osób, które brały w nim udział. Młodzież zastanawiała się nad słowem Bohater oraz wymieniała cechy, jakimi powinien się on odznaczać.
W tym roku akcja cieszyła się również dużym uznaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie pisząc kartkę pokazali, że pamiętają o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. W ten sposób mogli oddać im cześć i okazać swój szacunek. Własnoręcznie wykonane przez naszych uczniów kartki trafią teraz do Fundacji Rosa, a za jej pośrednictwem do Powstańców.

Kampania Białych Serc

2020-10-23
Powiększ zdjęcie
Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w XVI już Kampanię Białych Serc, czyli Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy.
Jest do akcja, której celem jest propagowanie życia bez narkotyków i przemocy.
Co roku Kampania ma inną tematykę, w tym roku są to e-papierosy i zagrożenia, jakie ze sobą niosą, a które stają się popularne wśród dzieci i młodzieży, i odbywa się pod hasłem
"Wszystko w Twoich rękach".