Kalendarium

Wtorek, 2018-11-13

Imieniny: Arkadii, Krystyna

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2013

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

 

Artykuły

Międzynarodowy Dzień Kropki

2018-09-14
Powiększ zdjęcie

To już drugi Dzień Kropki- święta kreatywności i odkrywania talentów w naszej szkole. Nauczyciele zorganizowali wiele działań, które pomogły dzieciom odkryć swoje mocne strony i je zaprezentować.
W klasach młodszych uczniowie rozbudzali swoje pasje biorąc udział w zajęciach plastyczno-lingwistycznych tworząc obrazy z kropek, poznając nowe słownictwo i utrwalając cyfry. Uczniowie klasy VI na lekcji wychowawczej zorganizowali Klasowy Totem Mocnych Stron wypisując tylko pozytywne przymiotniki, które ich identyfikują. Podsumowaniem całego dnia było obejrzenie filmu o małej Vashti.

Ruszył program pilotażowy "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka", Aktualizacja 20181107

2018-09-12
Powiększ zdjęcie

12 września w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu pilotażowego "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka" w których uczestniczyła Grupa Odkrywcy z Miejskiego Przedszkola nr 7. W trakcie zajęć odbył się mini konkurs na najlepszą kolorowankę. Zwyciężył Janek, drugie miejsce zdobyła Karolinka, trzecie Ania i Filip. Gratulujemy. Zajęcia prowadził nauczyciel Jarema Kamiński. Raelizowany program jest autorstwa pań: Marty Żabki i Agnieszki Jędrzejczak oraz prowadzącego. Jest to obecnie  najlepszy program tego typu realizowany w Polsce. Autorzy programu na obecnym etapie nie mogą potwierdzić, że dzięki programowi zwiększy się liczba noblistów w Polsce, ale nie mogą też temu zaprzeczyć. Program daje przedszkolakom wiedzę i szczęście, a rodzicom radość. Jest to obecnie najlepszy program pilotażowy w Częstochowie realizowany w obszarze edukacji.

 

 Dla zainteresowanych:

Żabka M., Kamiński J., „Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia dla przedszkolaków, s. 43 – 44, Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017, http://cbo.womczest.edu.pl/numer-31052017/

Zebrania z Rodzicami

2018-09-11

Serdecznie zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania, które odbędą się w czwartek, 13 września, o godzinie 17.00.

Wpłaty za obiady

2018-09-03

Ogłoszenie 1

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady do 10-tego każdego miesiąca. Brak terminowej wpłaty powoduje zawieszenie żywienia.

W przypadku nieobecności ucznia, odliczenie obiadu przysługuje od dnia po zgłoszeniu.

 

Ogłoszenie 2

Opłaty za obiady wynoszą:

  • Wrzesień – 66,50 zł
  • Październik – 80,50 zł
  • Listopad – 66,50 zł

(płatne do 10-tego)

 

Uwaga!!!

Numer konta bankowego ZSP3

(Przedszkola nr 28 i Szkoły Podstawowej nr 20)

Opłaty za obiady można wpłacać tylko i wyłącznie na konto nr:

41103011040000000093176001

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2018-08-27
Powiększ zdjęcie


Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie

zaprasza wszystkich Uczniów i Rodziców

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

w poniedziałek, 3.09.2018 r. o godz. 9.00.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2018/2019

2018-08-13
Powiększ zdjęcie


Stypendium szkolne
Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 10 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)

Uwaga ! Zmienił się wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 514 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego i od ilości stypendystów.

Zasiłek szkolny
W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

Akcja "Bezpieczne Wakacje 2018"

2018-06-22
Powiększ zdjęcie

Nadszedł oczekiwany koniec roku szkolnego, czas na zasłużony wypoczynek i relaks. Wszystkim naszym uczniom życzymy udanych, bezpiecznych wakacji !! 

 

https://men.gov.pl/…/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_l…

Zakończenie roku szkolnego-fotorelacja

2018-06-22
Powiększ zdjęcie

Wykaz Podręczników Szkolnych i Przedszkolnych na rok szkolny 2018/19

2018-06-21

Rozstrzygnięto Konkurs "Komputer na wesoło, bawi i uczy"

2018-06-21
Powiększ zdjęcie

Dnia 21 czerwca Komisja rozstrzygnęła konkurs plastyczno - techniczny "Komputer na wesoło, bawi i uczy" Zwyciężył Nikodem Smok z grupy Żabki - Komisja była pod ogromnym wrażeniem jego pracy. GRATULUJEMY!!!