Kalendarium

Sobota, 2020-08-08

Imieniny: Izy, Rajmunda

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: http://www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

Dla wybierających szkołę ponadpodstawową: https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Artykuły

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

2020-02-05
Powiększ zdjęcie

 NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROKSZKOLNY 2020/2021

2020-02-05

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 2 marca 2020 r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

  1. Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf
  2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

2020-02-04

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 24 lutego 2020 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 2 marca do 16 marca 2020 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 02.03.2020).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 25 maja do 1 czerwca 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 10.02.2020 godz.9:00

do 24.02.2020 godz.15:00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 godz.9:00

do 16.03.2020 godz.15:00

od 25.05.2020 godz.9:00

do 01.06.2020 godz.15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020

do 31.03.2020

od 25.05.2020

do 08.06.2020

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2020

godz. 9:00

12.06.2020

godz. 9:00

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2020

godz. 9:00

do 17.04.2020

godz. 15:00

od 12.06.2020

godz. 9:00

do 19.06.2020

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2020

godz. 9:00

24.06.2020

godz. 9:00

 

Do pobrania:

1. Kryteria rekrutacji

Czytaj więcej

Rekrutacja 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

2020-01-28

Rekrutacja 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021,

c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

 

Załączniki

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

2020-01-27
Powiększ zdjęcie
W roku 2020 Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada na 28 stycznia (wtorek)
 
W dobie facebooka, telefonów rozpoznających twarze, kilkunastu rachunków/rat miesięcznie nasze dane osobowe jak nigdy wcześniej narażone są na „wypłynięcie”. A co może zrobić z nimi oszust? Co tylko chce – kupić telefon, wykorzystać do głosowania czy nawet popełnienia przestępstwa. Wniosek płynący z Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych jest więc jasny – chroń swoje dane, to unikniesz kłopotów. 
 
Dzień Ochrony Danych Osobowych w Europie 
Dzień Ochrony Danych Osobowych zainicjowała w 2006 roku Rada Europy. Data obchodów odnosi się do rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny poświęcony tej tematyce. Z okazji święta rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania mające na celu podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności. Każdego roku ustalany jest temat przewodni konferencji dotyczący święta, np.: 
- Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne. 
- Dane osobowe w ochronie zdrowia i w badaniach klinicznych.  
- Prywatność w cyfrowym świecie. 
 
Konferencje umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych i mają zachęcać do przestrzegania praw i przepisów prywatności. Ponadto organizowane są konkursy i wystawy, których celem jest uświadamianie uczestników, jak niebezpieczne konsekwencje może mieć nieprzemyślane udostępnienie swoich danych. Inne pomysły na Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych to kampanie skierowane do społeczeństwa, projekty edukacyjne dla nauczycieli i studentów czy otwarte drzwi w agencjach ochrony danych. 
 
Dzień Ochrony Danych Osobowych w Polsce 
W naszym kraju święto zorganizowano po raz pierwszy w 2007 roku. W ramach obchodów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którym był wówczas Michał Serzycki, zorganizował konferencję „Ochrona danych osobowych – gwarancja czy zagrożenie prywatności”. Wziął także udział w posiedzeniu Klubu Poselskiego, gdzie zostały wygłoszone wykłady przedstawicieli Biura GIODO oraz zorganizował uroczystość w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która była okazją do wymiany poglądów na arenie międzynarodowej. W premierowy Dzień Ochrony Danych Osobowych zaangażowały się media, pojawiło się bowiem wiele audycji, debat czy artykułów na ten temat. 
 
Od 2007 roku regularnie odbywają się ogólnopolskie konferencje i wydarzenia związane z ochroną danych osobowych. Warto brać w nich udział, choćby dlatego, że pracownicy Biura GIODO udzielają porad prawnych w  zakresie ochrony danych osobowych i rozdają pomocne materiały. 
 
Dzień Ochrony Danych na świecie. 
Święto uchwalone przez Radę Europy nie tylko promuje wiedzę na temat ochrony danych, ale oferuje wiele możliwości współpracy między rządami, przemysłem, środowiskami akademickimi, organizacjami non-profit, specjalistami ds. prywatności. Nic dziwnego, że inicjatywa spodobała się poza Europą. Akcja Privacy Day to globalny odpowiednik Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Indiach. 
 
Dane o … danych 
Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ochrona danych osobowych to natomiast regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi. Jej celem jest administracyjno-prawna ochrona prawa do prywatności. W Polsce zajmuje się tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja trwa cztery lata. GIODO m. in. kontroluje zgodność przetwarzania danych z prawem, raportuje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzi rejestr zbiorów danych. Do tej instytucji można zgłaszać wszelkie naruszenia kwestii ochrony danych osobowych. 
 
Co warto wiedzieć – pojęcie ochrony danych nie odnosi się wyłącznie do numeru Pesel, adresu zamieszkania, PINU do karty bankowej czy hasła do poczty e-mail. To także informacje o naszym pochodzeniu, poglądach politycznych, stanie zdrowia czy orientacji seksualnej. 
 
To sygnał dla wszystkich, którzy na facebooku zdradzają zbyt wiele informacji – w ten sposób swoje dane osobowe podają wręcz na tacy. Dobrym przykładem mogą być np. ludzie, którzy udostępniają zdjęcie z wakacji i aktualnym miejscem pobytu. Dla włamywacza to świetna informacja, że domownicy nie zaskoczą go podczas akcji. To skrajny przykład, ale wiele naszych danych zbierają firmy marketingowe, które nie tylko przetwarzają je bez naszej zgody, ale i nimi handlują. Korzystają nie tylko z social media, bowiem w Internecie w dobie tworzenia profili osobowych, masowego korzystania z aplikacji mobilnych, jesteśmy wyjątkowo narażeni na utratę tożsamości. Używamy go do szeregu różnych czynności - płacimy rachunki, robimy zakupy, rozmawiamy ze znajomymi w innych krajach, sprawdzamy natężenie ruchu w danym miejscu, informacje o korkach ulicznych, korzystając z map. Niemal za każdym razem podajemy o sobie wiele informacji, wpisujemy hasła, imię, nazwisko itp. 
 
Chroń swoje dane! 
 
Poniżej krótki poradnik, jak chronić swoją tożsamość. 
 
W prawdziwym świecie: 
- Nigdy nie pożyczaj nikomu dokumentu, ani nie podawaj danych obcej osobie. 
- Nie zostawiaj dowodu osobistego bez nadzoru, np. w wypożyczalni sprzętu czy komisie. 
- Kopie dokumentu tożsamości przekazuj wyłącznie zaufanym instytucjom, i tylko w uzasadnionych przypadkach. 
- Jeśli zgubiłeś dowód osobisty albo kartę do bankomatu, natychmiast powiadom o tym stosowny podmiot, np. policję albo bank. Nie chcesz chyba, by ktoś robił zakupy na twój koszt? 
 
W Internecie: 
- Nie zostawiaj swoich danych osobowych na cudzym komputerze, np. w urzędzie, bibliotece czy u znajomego. Musisz działać niczym włamywacz i zatrzeć ślady, a więc wyczyścić historię i wylogować się z konta pocztowego, facebooka, bankowości elektronicznej. 
- Nie otwieraj nieznanych plików wysłanych na twoją pocztę i nie reaguj na wiadomości bez danych osobowych. Mogą zawierać wirusy, złośliwe oprogramowanie. Niestety, SPAMY są coraz inteligentniejsze, do tego stopnia, że niekiedy nawet doświadczonym użytkownikom Internetu trudno je odróżnić od normalnego maila. Warto wtedy zwrócić uwagę na adres skrzynki pocztowej z jakiej została wysłana, temat i załączniki. Nawet jeśli przez przypadek otworzymy SPAM pod żadnym pozorom nie wolno podawać swojego numeru telefonu czy innych danych. 
- Wygrałeś nowego laptopa, 100 000 zł, wycieczkę na Karaiby albo Mercedesa prosto z salonu? Wygrałeś, choć nie przypominasz sobie udziału w loterii? Niestety, ludzie nadal się na to nabierają, np. starsi. Uświadamiajmy ich, że to fałszywa wiadomość. 
- Korzystaj z programów antywirusowych i blokujących złośliwe oprogramowanie. Trzeba tylko pamiętać, że sama instalacja to pół sukcesu, należy jeszcze umiejętnie korzystać z posiadanych narzędzi. A więc przeskanować komputer, dokonywać regularnych aktualizacji oprogramowania. 
 
Warto odwiedzić stronę dedykowaną Europejskiemu Dniu Ochrony Danych Osobowych: www.dataprotectionday.euHYPERLINK "http://www.dataprotectionday.eu/". Znajdziemy tam wiele porad, jak uniknąć kradzieży naszych danych osobowych i jak zapewnić sobie większą prywatność w sieci. Inne przydatne strony w tym temacie to: 
- www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31228,Europejski-Dzien-Ochrony-Danych-Osobowych.html 
- www.giodo.gov.pl/410
 

Koduj z gigantami

2020-01-23

 

Koduj z Gigantami to już szósta edycja bezpłatnych warsztatów programowania dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę Giganci Programowania.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów od 7 do 18 roku życia.  

Celem akcji Koduj z Gigantami jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej o programowaniu, zapoznanie się z narzędziami programistycznymi i nowymi technologiami. Misją Gigantów Programowania jest przede wszystkim zwiększenie świadomości o dalszej ścieżce edukacji i pracy w IT. 

Przewidzianych jest ponad 4500 miejsc dla uczestników warsztatów w dniach 18.01-16.02.2020 r. na terenie całej Polski.

 Młodsi uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił poznając programy takie jak Scratch, Kodu czy AppInventor, starsi natomiast - C# i Visual Studio. Zajęcia odbywają się w blokach 1- lub 1,5- godzinnych w grupach do 12 osób. Zapisy startują 2 stycznia za pośrednictwem strony internetowej w zakładce “KODUJ Z GIGANTAMI”

www.giganciprogramowania.edu.pl

Ferie w szkole 2020

2020-01-14
Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do zapoznania się z załączniikami dotyczącymi ferii w szkole 2020

Jasełka w naszym Zespole

2019-12-22
Powiększ zdjęcie

W piątek 20 grudnia odbyły się Jasełka dla naszej szkolno-przedszkolnej społeczności, przy licznej obecności rodziców. Uroczystość zorganizowała pani Małgorzata Skuza we współpracy  z panią Wiesławą Ryś.

Dziękujemy uczestnikom i organizatorom za wspaniałe występy.

#DzieciUcząRodziców

2019-12-13

#DzieciUcząRodziców

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Akcja – organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego – skierowana jest do wszystkich przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych i jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej . Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”.
Ponieważ grudzień to miesiąc wyjątkowy, czas rodzinnych spotkań i niezwykłej atmosfery oraz czas pomagania i dzielenia się z innymi, w ramach akcji odbyły się zajęcia nt. „Pomocne serce”.

Zajęcia profilaktyczne dla klasy V

2019-12-12

Uczniowie klasy V wzięli udział w częstochowskich dniach profilaktyki PO(MOC) zorganizowanych przez SP nr 7. Dzieci uczyły się współpracy, odpowiedzialności oraz szacunku do innych osób. Młodzież integrowała się poprzez udział w ciekawych zabawach i konkurencjach.

Warsztaty świąteczne w klasie V

2019-12-12

12 grudnia 2019r. w klasie V odbyły się warsztaty świąteczne. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowywali piękne stroiki świąteczne.