Kalendarium

Piątek, 2019-07-19

Imieniny: Alfreny, Rufina

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

 

Artykuły

Udział w uroczystościach rocznicowych zakończenia II wojny światowej

2019-05-08
Powiększ zdjęcie

Informacja o stypendium szkolnym

2019-05-06

Rodzice korzystający ze stypendium szkolnego proszeni są do 17.05.2019r. o kontakt z pedagogiem szkolnym celem podpisania oświadczenia o aktualnej sytuacji dochodowej rodziny oraz o dostarczenie do 27.05.2019r. oryginałów faktur i rachunków imiennych za okres od stycznia do czerwca 2019.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

2019-05-06

Życzenia świąteczne

2019-04-19
Powiększ zdjęcie

Egzamin ósmoklasisty

2019-04-12

Dyrektor Szkoły informuje,

że egzamin ósmoklasisty

odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Ważne- informacja dla Rodziców- Strajk

2019-04-05

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie informuje, że ​​od dnia 08.04.2019 r. zaplanowana jest akcja strajkowa pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie. Przewiduje się prawie 100% udział w strajku wszystkich pracowników placówki.
W związku z tym dyrektor ZSP3 zwraca z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom przez Rodziców w czasie akcji protestacyjnej.

Informacje o sytuacji związanej z planowanym strajkiem i o zmianach organizacyjnych w ZSP3 w Częstochowie będą przekazywane Państwu na bieżąco za pomocą SMS oraz dziennika elektronicznego.

Planujemy swoją przyszłość

2019-04-05

W piątek, 5 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy VIII wzięli udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Uczniowie zdobyli informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz sieci tych szkół w naszym mieście. 

Informacja MEN dla Rodziców w związku ze strajkiem

2019-04-05

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Rekolekcje wielkopostne

2019-04-05
Powiększ zdjęcie

W dniach 8 - 10.04.2019 o godzinie 10.00 w Parafii św. Józefa odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci z naszej szkoły

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

2019-04-05
Powiększ zdjęcie