Kalendarium

Wtorek, 2021-06-15

Imieniny: Jolanty, Lotara

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Informacja dla Rodziców

Rodzicu,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zaleca:
• Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
• Chorzy uczniowie nie przychodzą do szkoły lub przedszkola;
• Chorzy nauczyciele i pracownicy nie przychodzą do pracy;
• Nie ma powodu do obaw przed zarażeniem wirusem, jeżeli nie miało się kontaktu z osoba chorą;
• Uczeń który wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadamia najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
• Rodzic dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);
• Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15a, tel. 34 344 99 00, fax: 34 362-72-10. e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl