Kalendarium

Piątek, 2019-07-19

Imieniny: Alfreny, Rufina

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

2018-03-16
Powiększ zdjęcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Podwodny Świat" :)

REGULAMIN KONKURSU
1. CELE KONKURSU:
• Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dziecka
• Wzbudzenie zainteresowania dzieci podwodnym światem
• Rozwijanie sprawności manualnej i poznanie nowych technik plastycznych
• Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
• Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
2. UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie szkół podstawowych z klas I - IV
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
• Uczestnicy konkursu wykonują swoje prace indywidualnie, w formacie A3 i w dowolnej technice płaskiej. Prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie
• Każda ze szkół biorących udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace
• Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą takie informacje jak:
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail
- imię i nazwisko opiekuna ucznia
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane
• Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a dla opiekunów podziękowania
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp20.edu.czestochowa.pl w dniu
27. 04. 2018 r. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesłanie z pracą konkursową oświadczenia według wzoru (zał. 1)
• Ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy: aneta.wierus@gmail.com
4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Prace umieszczone w kopercie, z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podwodny Świat” należy nadsyłać pocztą do dn. 20. 04. 2018 r. na adres organizatora:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Łukasińskiego 70/74
42-200 Częstochowa
5. ORGANIZATOR KONKURSU: mgr Aneta Wierus

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zał. 1

………………………..............
imię i nazwisko rodzica

......................................

miejscowość, data

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej mojego dziecka ………………………ucznia................................................................... jako laureata Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Podwodny Świat” na stronie internetowej http://sp20.edu.czestochowa.pl/ zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)

Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym