Kalendarium

Piątek, 2020-05-29

Imieniny: Benity, Maksymiliana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

Zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkole

2020-03-11

Szanowni Państwo,

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zawiesza się od 12 – 25 marca 2020r. zajęcia w przedszkolu i szkole. 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa  Edukacji Narodowej informuję:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
-12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
W dniach 12 i 13 marca br.  prosimy Państwa o zapewnienie dzieciom opieki i ograniczenie przysyłania uczniów do szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
– zajęcia w szkole, będą zawieszone na 2 tygodnie;
– od poniedziałku, 16 marca br. zostają zawieszone również działania opiekuńcze i uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Wszelkie bieżące informacje będą przekazywane za pomocą edziennika i strony internetowej szkoły 


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie
Barbara Jura

Czytaj więcej o: Zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkole

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa

2020-03-10

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 marca 2020 roku 
w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.


Źródło informacji: gis.gov.pl

 

 
Czytaj więcej o: Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa

System elektronicznego naboru do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-03-01

Szkolny konkurs na mistrza głośnego czytania

2020-02-27

W ramach innowacji "Lekturki spod chmurki" w klasie I odbył się konkurs na "Mistrza głośnego czytania".
W konkursie wzięli udział:
Jakub Ira, Miłosz Kuźnik, Szymon Radecki, Hania Rodek- z tekstem Grzegorza Kasdepke "Bon czy ton, czyli savoir vivre dla dzieci",
Julia Grzeszczyk, z fragmentem książki Mikołajek,
Lena Jurek, czytając fragment "Małej księżniczki",
Błażej Moryń, przygotowując fragment książki "Harry Potter i kamień filozoficzny".

Dzieci oceniało jury w składzie: p. B. Jura, p. A. Wierus i p. K. Kaczyńska. Przyznano następujące miejsca:
I m.- Szymon Radecki i Jakub Ira
II m.- Lena Jurek
III m.- Julia Grzeszczyk
Wyróźnienie w konkursie otrzymali: Hanna Rodek i Miłosz Kuźnik, zaś dyplom za udział odebrał Błażej Moryń.

Serdecznie gratulujemy pierwszakom i życzymy dalszych sukcesów 

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs na mistrza głośnego czytania

Informacja dla Rodziców

2020-02-28

Rodzicu,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zaleca:
• Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
• Chorzy uczniowie nie przychodzą do szkoły lub przedszkola;
• Chorzy nauczyciele i pracownicy nie przychodzą do pracy;
• Nie ma powodu do obaw przed zarażeniem wirusem, jeżeli nie miało się kontaktu z osoba chorą;
• Uczeń który wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadamia najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
• Rodzic dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);
• Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15a, tel. 34 344 99 00, fax: 34 362-72-10. e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Czytaj więcej o: Informacja dla Rodziców

Zapraszamy do naszej szkoły i przedszkola

2020-02-17
Powiększ zdjęcie

Dni Otwarte

2020-02-16
Powiększ zdjęcie

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

2020-02-05
Powiększ zdjęcie

 NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROKSZKOLNY 2020/2021

2020-02-05

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 2 marca 2020 r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

  1. Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf
  2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

2020-02-04

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 24 lutego 2020 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 2 marca do 16 marca 2020 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 02.03.2020).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 25 maja do 1 czerwca 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 10.02.2020 godz.9:00

do 24.02.2020 godz.15:00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 godz.9:00

do 16.03.2020 godz.15:00

od 25.05.2020 godz.9:00

do 01.06.2020 godz.15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020

do 31.03.2020

od 25.05.2020

do 08.06.2020

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2020

godz. 9:00

12.06.2020

godz. 9:00

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2020

godz. 9:00

do 17.04.2020

godz. 15:00

od 12.06.2020

godz. 9:00

do 19.06.2020

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2020

godz. 9:00

24.06.2020

godz. 9:00

 

Do pobrania:

1. Kryteria rekrutacji

Czytaj więcej

Czytaj więcej o: Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

2020-01-27
Powiększ zdjęcie
W roku 2020 Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada na 28 stycznia (wtorek)
 
W dobie facebooka, telefonów rozpoznających twarze, kilkunastu rachunków/rat miesięcznie nasze dane osobowe jak nigdy wcześniej narażone są na „wypłynięcie”. A co może zrobić z nimi oszust? Co tylko chce – kupić telefon, wykorzystać do głosowania czy nawet popełnienia przestępstwa. Wniosek płynący z Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych jest więc jasny – chroń swoje dane, to unikniesz kłopotów. 
 
Dzień Ochrony Danych Osobowych w Europie 
Dzień Ochrony Danych Osobowych zainicjowała w 2006 roku Rada Europy. Data obchodów odnosi się do rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny poświęcony tej tematyce. Z okazji święta rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania mające na celu podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności. Każdego roku ustalany jest temat przewodni konferencji dotyczący święta, np.: 
- Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne. 
- Dane osobowe w ochronie zdrowia i w badaniach klinicznych.  
- Prywatność w cyfrowym świecie. 
 
Konferencje umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych i mają zachęcać do przestrzegania praw i przepisów prywatności. Ponadto organizowane są konkursy i wystawy, których celem jest uświadamianie uczestników, jak niebezpieczne konsekwencje może mieć nieprzemyślane udostępnienie swoich danych. Inne pomysły na Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych to kampanie skierowane do społeczeństwa, projekty edukacyjne dla nauczycieli i studentów czy otwarte drzwi w agencjach ochrony danych. 
 
Dzień Ochrony Danych Osobowych w Polsce 
W naszym kraju święto zorganizowano po raz pierwszy w 2007 roku. W ramach obchodów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którym był wówczas Michał Serzycki, zorganizował konferencję „Ochrona danych osobowych – gwarancja czy zagrożenie prywatności”. Wziął także udział w posiedzeniu Klubu Poselskiego, gdzie zostały wygłoszone wykłady przedstawicieli Biura GIODO oraz zorganizował uroczystość w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która była okazją do wymiany poglądów na arenie międzynarodowej. W premierowy Dzień Ochrony Danych Osobowych zaangażowały się media, pojawiło się bowiem wiele audycji, debat czy artykułów na ten temat. 
 
Od 2007 roku regularnie odbywają się ogólnopolskie konferencje i wydarzenia związane z ochroną danych osobowych. Warto brać w nich udział, choćby dlatego, że pracownicy Biura GIODO udzielają porad prawnych w  zakresie ochrony danych osobowych i rozdają pomocne materiały. 
 
Dzień Ochrony Danych na świecie. 
Święto uchwalone przez Radę Europy nie tylko promuje wiedzę na temat ochrony danych, ale oferuje wiele możliwości współpracy między rządami, przemysłem, środowiskami akademickimi, organizacjami non-profit, specjalistami ds. prywatności. Nic dziwnego, że inicjatywa spodobała się poza Europą. Akcja Privacy Day to globalny odpowiednik Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Indiach. 
 
Dane o … danych 
Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ochrona danych osobowych to natomiast regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi. Jej celem jest administracyjno-prawna ochrona prawa do prywatności. W Polsce zajmuje się tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja trwa cztery lata. GIODO m. in. kontroluje zgodność przetwarzania danych z prawem, raportuje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzi rejestr zbiorów danych. Do tej instytucji można zgłaszać wszelkie naruszenia kwestii ochrony danych osobowych. 
 
Co warto wiedzieć – pojęcie ochrony danych nie odnosi się wyłącznie do numeru Pesel, adresu zamieszkania, PINU do karty bankowej czy hasła do poczty e-mail. To także informacje o naszym pochodzeniu, poglądach politycznych, stanie zdrowia czy orientacji seksualnej. 
 
To sygnał dla wszystkich, którzy na facebooku zdradzają zbyt wiele informacji – w ten sposób swoje dane osobowe podają wręcz na tacy. Dobrym przykładem mogą być np. ludzie, którzy udostępniają zdjęcie z wakacji i aktualnym miejscem pobytu. Dla włamywacza to świetna informacja, że domownicy nie zaskoczą go podczas akcji. To skrajny przykład, ale wiele naszych danych zbierają firmy marketingowe, które nie tylko przetwarzają je bez naszej zgody, ale i nimi handlują. Korzystają nie tylko z social media, bowiem w Internecie w dobie tworzenia profili osobowych, masowego korzystania z aplikacji mobilnych, jesteśmy wyjątkowo narażeni na utratę tożsamości. Używamy go do szeregu różnych czynności - płacimy rachunki, robimy zakupy, rozmawiamy ze znajomymi w innych krajach, sprawdzamy natężenie ruchu w danym miejscu, informacje o korkach ulicznych, korzystając z map. Niemal za każdym razem podajemy o sobie wiele informacji, wpisujemy hasła, imię, nazwisko itp. 
 
Chroń swoje dane! 
 
Poniżej krótki poradnik, jak chronić swoją tożsamość. 
 
W prawdziwym świecie: 
- Nigdy nie pożyczaj nikomu dokumentu, ani nie podawaj danych obcej osobie. 
- Nie zostawiaj dowodu osobistego bez nadzoru, np. w wypożyczalni sprzętu czy komisie. 
- Kopie dokumentu tożsamości przekazuj wyłącznie zaufanym instytucjom, i tylko w uzasadnionych przypadkach. 
- Jeśli zgubiłeś dowód osobisty albo kartę do bankomatu, natychmiast powiadom o tym stosowny podmiot, np. policję albo bank. Nie chcesz chyba, by ktoś robił zakupy na twój koszt? 
 
W Internecie: 
- Nie zostawiaj swoich danych osobowych na cudzym komputerze, np. w urzędzie, bibliotece czy u znajomego. Musisz działać niczym włamywacz i zatrzeć ślady, a więc wyczyścić historię i wylogować się z konta pocztowego, facebooka, bankowości elektronicznej. 
- Nie otwieraj nieznanych plików wysłanych na twoją pocztę i nie reaguj na wiadomości bez danych osobowych. Mogą zawierać wirusy, złośliwe oprogramowanie. Niestety, SPAMY są coraz inteligentniejsze, do tego stopnia, że niekiedy nawet doświadczonym użytkownikom Internetu trudno je odróżnić od normalnego maila. Warto wtedy zwrócić uwagę na adres skrzynki pocztowej z jakiej została wysłana, temat i załączniki. Nawet jeśli przez przypadek otworzymy SPAM pod żadnym pozorom nie wolno podawać swojego numeru telefonu czy innych danych. 
- Wygrałeś nowego laptopa, 100 000 zł, wycieczkę na Karaiby albo Mercedesa prosto z salonu? Wygrałeś, choć nie przypominasz sobie udziału w loterii? Niestety, ludzie nadal się na to nabierają, np. starsi. Uświadamiajmy ich, że to fałszywa wiadomość. 
- Korzystaj z programów antywirusowych i blokujących złośliwe oprogramowanie. Trzeba tylko pamiętać, że sama instalacja to pół sukcesu, należy jeszcze umiejętnie korzystać z posiadanych narzędzi. A więc przeskanować komputer, dokonywać regularnych aktualizacji oprogramowania. 
 
Warto odwiedzić stronę dedykowaną Europejskiemu Dniu Ochrony Danych Osobowych: www.dataprotectionday.euHYPERLINK "http://www.dataprotectionday.eu/". Znajdziemy tam wiele porad, jak uniknąć kradzieży naszych danych osobowych i jak zapewnić sobie większą prywatność w sieci. Inne przydatne strony w tym temacie to: 
- www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31228,Europejski-Dzien-Ochrony-Danych-Osobowych.html 
- www.giodo.gov.pl/410
 
Czytaj więcej o: Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych