Kalendarium

Wtorek, 2020-06-02

Imieniny: Erazma, Marianny

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

Wizyta ZOO SAFARI w naszej szkole

2016-01-19
Powiększ zdjęcie

19 stycznia 2016 r. naszą szkołę odwiedzili pracownicy ZOO SAFARI z Borysewa, którzy przygotowali dla nas pokaz multimedialny zwierząt ze swojego zoo. Prowadzący prelekcję w ciekawy sposób opowiedzieli o wybranych zwierzętach, ich pochodzeniu, wyglądzie, odżywianiu, zwyczajach i ciekawostkach zwiazanych z ich życiem. Wszyscy uczniowie mogli obejrzeć przywiezione różnobarwne pióra, poroże, róg, jajo strusia. Najwięcej emocji wzbudziły żywe zwięrzęta: żółw i węże, które każdy kto chciał mógł dotknąć.

Czytaj więcej o: Wizyta ZOO SAFARI w naszej szkole

Ogólnopolski konkurs matematyczny "Matematyczne preteksty"

2016-01-18

ZAPRASZAM SERDECZNIE DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

„ MATEMATYCZNE PRETEKSTY”

I.Udział w konkursie ucznia zgłasza rodzic lub prawny opiekun na stronie

http://www.matejuk.pl/mp/kmp_ucz.htm  do dnia 25.01.2016 r

 II.Kod przedszkola  FMZ956257F  , kod szkoły FMZ200057F

III.Udział w konkursie jest płatny i wynosi 3 zł - należy wpłacić w sekretariacie szkoły do dnia  02.02.2016r

IV.Wyciąg z  Regulaminu konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być wychowanek przedszkola, uczeń szkoły podstawowej,
     Przedszkole traktowane jest jako klasa 0 szkoły podstawowej i tak też musi być zgłaszane do KMP.
2. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
     W przypadku uczestników z przedszkola lub z klas 0, 1, 2 lub 3 szkoły podstawowej, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań.
3. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania od chwili ich opublikowania, oczekując na przydzielenie im indywidualnych [identyfikatorów uczestników], niezbędnych do późniejszego przekazania nam odpowiedzi do zadań.
4. Konkurs rozgrywany jest w  kategoriach:
przedszkole lub klasa 0 szkoły podstawowej - kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej - kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej - kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej - kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej - kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej - kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej - kategoria SP6,

5..   Wychowankowie/uczniowie lub ich rodzice używają go do indywidualnego zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie poprzez stronę internetową http://www.matejuk.pl/mp/kmp_ucz.htm, a w przypadku przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1N9Y3z6yykv7HEPSVdgffwarCFNbz32ILOLspD8tpgmw.
  6. Uczestników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.
     Jeżeli uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) nie posiada konta poczty elektronicznej lub istnieje inny bardzo ważny powód uniemożliwiający samodzielne zgłoszenie się uczestnika to - wyjątkowo - zgłoszenia takiego uczestnika może dokonać koordynator Konkursu.

7.Uczestnicy zgłaszają się jak najwcześniej do udziału w Konkursie, po otrzymaniu identyfikatora placówki od koordynatora Konkursu, bo wówczas wcześniej otrzymają oni indywidualne identyfikatory uczestników, niezbędne do późniejszego przesyłania swoich odpowiedzi do zadań.
     Ostateczny termin zgłaszania się uczestników to 25 stycznia 2016 r.
8. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują swoje indywidualne [identyfikatory uczestnika] wyłącznie od koordynatora Konkursu.
     Uczestnicy używają tych identyfikatorów od 2 lutego 2016 r., do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań poprzez stronę internetowąhttp://www.matejuk.pl/mp/kmp_odp.htm, a w przypadku przeciążenia serwera poprzez stronęhttps://docs.google.com/forms/d/1_6bX24zLKJDmGCK5bRYFdG3nWP_Dvxk7F-bRGUhr6OU.
     Uczestnik może tylko jeden raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań. Ponownie przesłane uzupełniania lub poprawki, wcześniej wysłanego zestawu odpowiedzi, nie będą brane pod uwagę.
     Ostateczny termin przesłania odpowiedzi przez uczestników to 8 lutego 2016 r.

9. Poprawne odpowiedzi do zadań pierwszego etapu zostaną opublikowane do 24 lutego 2016 r. a do 1 marca 2016 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki swoich uczestników w pierwszym etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.
     Ewentualne odwołania od wyników mogą być składane do 3 marca 2016 r., wyłącznie przez koordynatorów Konkursu.
10.Drugi etap Konkursu odbędzie się jednego z dni: 10 albo 11 albo 12 marca 2016 r., w zależności od decyzji koordynatora Konkursu, w placówce uczestników i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego.
     Wszyscy uczestnicy Konkursu z jednej placówki piszą ten test jednego dnia i rozpoczynają pisanie o tej samej porze.
     Test konkursowy powinien trwać co najwyżej 90 minut. Czas jego rozpoczęcia w danej placówce ustala koordynator Konkursu.
11.   Pracę w sali nadzoruje koordynator Konkursu lub osoby przez niego wyznaczone.
     Pracę w sali, w której rozwiązują zadania uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3, może nadzorować jednocześnie więcej niż jedna osoba.
     Uczestnicy rywalizujący w tej samej kategorii nie mogą mieć sąsiadujących miejsc.
     Uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3 powinni rozwiązywać test w sali, w której nie będzie starszych uczestników. Osoby nadzorujące mogą wówczas czytać na głos tekst konkursowy i  pytania do niego. W trakcie pracy tych uczestników i na ich prośbę, mogą podchodzić do nich i ponawiać czytanie, nie przeszkadzając innym uczestnikom. Opiekunowie sal nie mogą udzialać żadnych wskazówek dotyczących sposobów rozwiązywania zadań.
 Uczestnicy II etapu Konkursu podczas rozwiązywania zadań mogą używać jedynieniezapisanych/niezadrukowanych kartek oraz piszących na niebiesko piór lub długopisów.
 12. Odpowiedzi do zadań drugiego etapu zostaną opublikowane do 31 marca 2016 r. a do 13 kwietnia 2016 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki końcowe swoich uczestników w drugim etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach nagrodzonych.
 13. Nagrody i upominki zostaną przekazane na ręce koordynatorów Konkursu najpóźniej do 29 kwietnia 2016 r.
 14. Przystępując do Konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe. Doliczane są mu one po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
     Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.
     Liczba punktów startowych uczestnika z kategorii SP5 lub z kategorii starszej to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki, otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego.
     Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe "fory" tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do dobrego współzawodnictwa.
15. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi odejmuje się 1 punkt.
16 Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
     Zadania konkursowe nie są uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że po zadaniu trudnym może znaleźć się zadanie łatwe.
 Nagrody i upominki dla uczestników.
17.. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości oraz dodatkowe pogłębienie świadomości wsparcia ze strony rodziców lub opiekunów.
     Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.
18. Każdy uczestnik zgłoszony do Konkursu otrzymuje prawo do 10% rabatu na oferowane przez nas pomoce i książki.
     Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi naszymi rabatami i promocjami.
     Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Przy zamówieniu musi zostać podany [identyfikator uczestnika].
     Zamówienia można przesyłać bezpośrednio na sklep@matejuk.pl.
19. Każdy uczestnik Konkursu, za którego dokonana została terminowa opłata za udział, otrzyma upominek w postaci Radosnego Sześcianu.
20 Informacje o zwycięzcach lub wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej Konkursu

Czytaj więcej o: Ogólnopolski konkurs matematyczny "Matematyczne preteksty"

Interaktywne quizy -Kahoot

2016-01-14
Powiększ zdjęcie

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego prowadzonych przez p. W. Ryś uczniowie klas IV- VI utrwalają bieżący materiał leksykalno- gramatyczny nieco inaczej - rozwiązując interaktywne quizy. Forma sprawdzania wiedzy jest bardzo przystępna dla uczniów. Odpowiadają na pytania pojawiające się na ekranie tablicy interaktywnej,a następnie zaznaczają odpowiedzi na swoich komputerach, od razu sprawdzając wynik.

Kahoot stał się ulubioną formą sprawdzania umiejętności uczniów.

Czytaj więcej o: Interaktywne quizy -Kahoot

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

2016-01-13

We wtorek, 12 stycznia 2016 r. uczniowie klasy VI wzięli udział w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z Operonem.

Czytaj więcej o: Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Miejski Konkurs na ksiażkę dotykową- sukces drugoklasistek

2016-01-04
Powiększ zdjęcie

Jeszcze w roku 2015 nasze uczennice odniosły sukces w konkursie na wykonanie książki dotykowej, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Wiktoria Moryń i Dominika Piechowicz z klasy II pod opieką p. A. Taranek i p. A. Wierus przygotowały książeczkę o kształtach liści drzew która została doceniona przez jury i przyznano dziewczynkom III miejsce w konkursie.
Gratulujemy !!

Czytaj więcej o: Miejski Konkurs na ksiażkę dotykową- sukces drugoklasistek

Wigilie klasowe i Jasełka

2015-12-23
Powiększ zdjęcie

22.12.2015 r. odbyły się wigilie klasowe. Następnie uczniowie wzięli udział w Jasełkach przygotowanych przez ich koleżanki i kolegów z klasy V i VI pod opieką p. M. Kupczyka i p. W. Ryś. 

Czytaj więcej o: Wigilie klasowe i Jasełka

Projekt - "Książki naszych marzeń"

2015-12-23

Nasza szkoła bierze udział w ministerialnym projekcie „Książki naszych marzeń", którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu zakupiono nowe woluminy, przy wyborze których uwzględniono zainteresowania czytelnicze uczniów.

Czytaj więcej o: Projekt - "Książki naszych marzeń"

Sukces uczennicy klasy I

2015-12-23
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że uczennica klasy I Tatiana Zatońska zdobyła wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym"Choinka pełna cudów" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Częstochowie. 

Gratulujemy !!

Czytaj więcej o: Sukces uczennicy klasy I

Christmas traditions and customs Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje

2015-12-21
Powiększ zdjęcie

Dnia 17 grudnia 2015 roku uczniowie klasy IV  „dekorowali choinkę”. Na tablicy wspólnie z nauczycielem języka angielskiego, p. W. Ryś uczniowie umieścili drzewko wycięte z zielonego kartonu. Potem kolejno podchodzili i naklejali na nim świąteczne dekoracje  wycięte z kolorowego papieru: gwiazdki, dzwonki, bombki i świeczki. W czasie przyklejania mówili  o tym, co umieszczają na choince, np. It is a blue bell. It is a white star. Gdy wszyscy umieścili swoje ozdoby, klasa wspólnie opisywała drzewko, wskazując ilość i kolor poszczególnych ozdób, np. There are 4 blue bells and 3 white stars... utrwalając konstrukcję there is.. there are…Wprowadzając słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia nauczyciel rozdał tekst „Christmas”.Po wspólnym omówieniu tekstu uczniowie mieli okazję porównać polskie i angielskie tradycje świąteczne. W celu utrwalenia wprowadzonych słów podchodzili i przypinali podpisy: Christmas dinner….Lekcję zakończyło wspólne wykonanie piosenki „Christmas time”

Czytaj więcej o: Christmas traditions and customs Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje

Zebrania z rodzicami

2015-12-21

Dnia 17 grudnia 2015 r. o godzinie 17 odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI połączone z konsultacjami z nauczycielami.

W ramach doradztwa zawodowo-edukacyjnego przed zebraniami rodzice dzieci z klasy V i VI wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez pracownika Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie na temat: "Styl uczenia się mojego dziecka- organizacja pracy domowej ucznia zgodnie z jego predyspozycjami". Na terenie szkoły obecny był również pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie, zainteresowani rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Czytaj więcej o: Zebrania z rodzicami