Kalendarium

Poniedziałek, 2018-08-20

Imieniny: Bernarda, Sabiny

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Programy i projekty edukacyjne

Artykuły

Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

2017-11-20

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Strefa empatii-mediacje rówieśnicze", którego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy , edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W ramach projektu, czworo uczniów z klasy VI  zostało przeszkolonych na mediatorów rówieśniczych. Będą oni działali na terenie szkoły propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty.
Koordynatorem projektu jest p. A. Wierus-pedagog szkolny.

Czytaj więcej o: Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

Cyfrowobezpieczni.pl

2017-11-20

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa skutecznie odpowiada na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

 

 

Czytaj więcej o: Cyfrowobezpieczni.pl

ZSP3 w profilaktycy.pl

2017-06-23

Nasza placówka przystąpiła do projektu "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania zadań profilaktycznych w mikro i makro skali". Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.profilaktycy.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację "Masz Szansę" w ramach zadania publicznego pt. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Polsce poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  1.  Ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym
  2. Narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących różnych typów.
  3. Społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.
Czytaj więcej o: ZSP3 w profilaktycy.pl

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

2015-11-16

Celem programu jest promowanie i popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowego stylu życia w tym prawidłowych nawyków żywieniowych oraz codziennej aktywności fizycznej.
Więcej info o projekcie znajdziecie na stronie http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

Czytaj więcej o: Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Nie pal przy mnie, proszę

2015-11-16

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Czytaj więcej o: Nie pal przy mnie, proszę

Trzymaj Formę

2015-10-02

Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu "Trzymaj Formę", którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

 
Program "Trzymaj formę" został objęty Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz zyskał rekomendacje Urzędu Miasta Częstochowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

Więcej informacji o programie http://www.trzymajforme.pl
Czytaj więcej o: Trzymaj Formę

Akademia Bezpiecznego Puchatka

2015-10-02

 Kolejny raz nasza szkoła przystapiła do realizacji programu "Akademii Bezpiecznego Puchatka". Jest to program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawy bezpieczeństwa pierwszoklasistów. Został przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, nauczycieli oraz firme Maspex. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci- uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Zajęcia w ramach programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka" mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. 

Czytaj więcej o: Akademia Bezpiecznego Puchatka

Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

2015-10-02

Szkoła bierze udział w realizacji kampanii edukacyjnej organizowanej przez Spółkę TAURON DYSTRYBUCJA i Fundację TAURON, skierowanej do dzieci i młodziezy. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania wokół infrastruktury energetycznej. Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Aneta Wierus.

Patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej o: Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka