Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Programy i projekty edukacyjne

Artykuły

Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

2018-11-22

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje". Projekt związany był z tegorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego organizacją zajmowali się Fundacja Civitas Christiana, Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Jasna Góra. 
W ramach projektu odbyło się kilka ciekawych wydarzeń: konferencja na Jasnej Górze, lekcje historii na temat odzyskania niepodległości w naszym regionie, akcja „100 życzeń na 100 lat dla niepodległej”, tworzenie dekoracji maciejówek – czapek legionistów. Największym wydarzeniem był zaś piknik niepodległościowy, gdzie uczniowie w maciejówkach zatańczyli uroczystego poloneza (z placu Biegańskiego pod jasnogórski szczyt).

Czytaj więcej o: Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

Grupa z MP7 Tygryski i telewizja ntl na "Zajęciach Komputerowych Dla Przedszkolaka - aktualizacja

2018-09-29
Powiększ zdjęcie

27 września w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu pilotażowego "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka" w których uczestniczyła Grupa z Fili Miejskiego Przedszkola nr 7 Tygryski. W trakcie zajęć odbył się mini konkurs na najlepszą kolorowankę. Laureatami zostali: Marcel, Dawid i Tomek. Gratulujemy. Zajęcia prowadził nauczyciel Jarema Kamiński. Raelizowany program jest autorstwa pań: Marty Żabki i Agnieszki Jędrzejczak oraz prowadzącego. Jest to obecnie  najlepszy program tego typu realizowany w Polsce. Autorzy programu na obecnym etapie nie mogą potwierdzić, że dzięki programowi zwiększy się liczba noblistów w Polsce, ale nie mogą też temu zaprzeczyć. Program daje przedszkolakom wiedzę i szczęście, a rodzicom radość. Jest to obecnie najlepszy program pilotażowy w Częstochowie realizowany w obszarze edukacji. Relację z zajęć  można zobaczyć w telewizji ntl z 1 października  w Tydzień Częstochowski na:

http://tvntl.pl/2018/10/01/tydzien-czestochowski/tydzien-czestochowski-01-10-2018

Materiał rozpoczyna się po 13 minucie. Zapraszamy

 Dla zainteresowanych:

Żabka M., Kamiński J., „Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia dla przedszkolaków, s. 43 – 44, Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017, http://cbo.womczest.edu.pl/numer-31052017/

Czytaj więcej o: Grupa z MP7 Tygryski i telewizja ntl na "Zajęciach Komputerowych Dla Przedszkolaka - aktualizacja

Program pilotażowy "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka"

2018-09-19
Powiększ zdjęcie

19 września w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu pilotażowego "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka" w których uczestniczyła Grupa Słoneczniki z Miejskiego Przedszkola nr 4. W trakcie zajęć odbył się mini konkurs na najlepszą kolorowankę. Zwyciężyły Magda i Liwia, drugie miejsce zdobył Oktawian, trzecie Borys. Gratulujemy. Zajęcia prowadził nauczyciel Jarema Kamiński. Raelizowany program jest autorstwa pań: Marty Żabki i Agnieszki Jędrzejczak oraz prowadzącego. Jest to obecnie  najlepszy program tego typu realizowany w Polsce. Autorzy programu na obecnym etapie nie mogą potwierdzić, że dzięki programowi zwiększy się liczba noblistów w Polsce, ale nie mogą też temu zaprzeczyć. Program daje przedszkolakom wiedzę i szczęście, a rodzicom radość. Jest to obecnie najlepszy program pilotażowy w Częstochowie realizowany w obszarze edukacji.

 Dla zainteresowanych:

Żabka M., Kamiński J., „Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia dla przedszkolaków, s. 43 – 44, Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017, http://cbo.womczest.edu.pl/numer-31052017/

Czytaj więcej o: Program pilotażowy "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka"

Odkryj w sobie talent

2018-09-15

Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz  poszerzenie bazy dydaktycznej
w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

Czytaj więcej o: Odkryj w sobie talent

Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

2017-11-20

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Strefa empatii-mediacje rówieśnicze", którego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy , edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W ramach projektu, czworo uczniów z klasy VI  zostało przeszkolonych na mediatorów rówieśniczych. Będą oni działali na terenie szkoły propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty.
Koordynatorem projektu jest p. A. Wierus-pedagog szkolny.

Czytaj więcej o: Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

Cyfrowobezpieczni.pl

2017-11-20

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa skutecznie odpowiada na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

 

 

Czytaj więcej o: Cyfrowobezpieczni.pl

ZSP3 w profilaktycy.pl

2017-06-23

Nasza placówka przystąpiła do projektu "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania zadań profilaktycznych w mikro i makro skali". Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.profilaktycy.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację "Masz Szansę" w ramach zadania publicznego pt. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Polsce poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  1.  Ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym
  2. Narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących różnych typów.
  3. Społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.
Czytaj więcej o: ZSP3 w profilaktycy.pl

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

2015-11-16

Celem programu jest promowanie i popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowego stylu życia w tym prawidłowych nawyków żywieniowych oraz codziennej aktywności fizycznej.
Więcej info o projekcie znajdziecie na stronie http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

Czytaj więcej o: Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Nie pal przy mnie, proszę

2015-11-16

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Czytaj więcej o: Nie pal przy mnie, proszę

Trzymaj Formę

2015-10-02

Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu "Trzymaj Formę", którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

 
Program "Trzymaj formę" został objęty Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz zyskał rekomendacje Urzędu Miasta Częstochowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

Więcej informacji o programie http://www.trzymajforme.pl
Czytaj więcej o: Trzymaj Formę