Kalendarium

Niedziela, 2020-11-01

Imieniny: Konrada, Seweryny

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Pedagog

Pedagog

Artykuły

Ruszyła Internetowa Poradnia Kryzysowa

2020-10-15
Powiększ zdjęcie

Ruszyła Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych trudnych życiowych sytuacji mogą liczyć na pomoc specjalistów. W razie kryzysu można uzyskać wsparcie przez internet, w sposób bezpieczny i dyskretny.

 

 

 

Czytaj więcej o: Ruszyła Internetowa Poradnia Kryzysowa

Zasiłek szkolny 2020/2021

2020-08-24
W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa
Czytaj więcej o: Zasiłek szkolny 2020/2021

Stypendia szkolne 2020/2021

2020-08-24
Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 10 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.
Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.
Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego.
Czytaj więcej o: Stypendia szkolne 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty

2020-06-15

Kochani Ósmoklasiści!
Od jutra zaczynacie sprawdzanie swojej wiedzy.
Zadbajcie o siebie i zachowajcie spokój i wiarę w swoje umiejętności - uczyliście się tyle lat, ufam, że dacie radę! Czytaj więcej o: Egzamin ósmoklasisty

Światowy Dzień Bez Tytoniu

2020-05-31
Powiększ zdjęcie

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa.
Spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie: czy palenie przynosi mi korzyści czy straty...

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Bez Tytoniu

Filmiki profilaktyczne

2020-06-01

Napoje energetyczne

2020-05-13
Powiększ zdjęcie

Jak powiedzieć rodzicom że sobie nie radzę?

2020-05-06

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

2020-04-30
Powiększ zdjęcie

Apel do Uczniów

2020-04-28

Drodzy Uczniowie, pamietajcie, że macie obowiązek zdalnego uczestnictwa w zajęciach..

 

https://drive.google.com/open?id=1JQFSBPY4pDZvb9RCyGpLhiWFr4iAo0Lq

 

Czytaj więcej o: Apel do Uczniów