Kalendarium

Sobota, 2020-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Pedagog

Pedagog

Artykuły

Godziny pracy pedagoga szkolnego

2018-09-01

Godziny pracy:

mgr Aneta Wierus

 

 

WTOREK           09:00 - 11:30

                        ŚRODA             08:00 - 12:30                      

 CZWARTEK        08:45 - 11:30

                     PIĄTEK             08:45 - 10:00                   

  

Pedagog szkolny przyjmuje w pokoju nr 16 na II p.

Czytaj więcej o: Godziny pracy pedagoga szkolnego

Stypendium szkolne 2019/2020

2019-08-16

Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 9 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)

Uwaga ! Zmienił się wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego.

 

Czytaj więcej o: Stypendium szkolne 2019/2020

Zasiłek szkolny 2019/2020

2019-08-16

W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa

Czytaj więcej o: Zasiłek szkolny 2019/2020

Instytucje wspierające szkołę w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

2019-05-16

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

 1.     ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Łukasińskiego 40,  tel. 34 363 25 50

Centrum Informacji Zawodowej

ul. Łukasińskiego 40, tel. 34 361 93 92, tel. kom. 533-377-180

 2.     TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  Oddział Miejski

ul. Waszyngtona 62, tel. 34 324 91 71

 3.     PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul.  Sobieskiego 7A, tel. 34 360 61 32

 4.     KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Częstochowie

42-217 Częstochowa, ul. Ks. J. Popiełuszki 5: Oficer dyżurny: tel. 34 369 12 55

 KOMISARIAT POLICJI  VI w Częstochowie,

42-207 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 26, tel. 34 323 13 13

 5.     PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY  przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,

 42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 14

 6.     TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

42-207 Częstochowa, Aleja Pokoju 12, tel. 34 365 30 44

 7.     MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 00

 8.     REJONOWY ZESPÓŁ POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1,

 42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22, tel. 34 363 32 43

     REJONOWY ZESPÓŁ POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2

 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 10, tel. 34 34 449 44 47

9.     ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 01

 10.  OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

42-202 Częstochowa, ul. gen. Sikorskiego 78, tel. 34 361 38 82, 34 361 39 96

 11.  CZĘSTOCHOWSKI TELEFON ZAUFANIA, tel. 192 88, 34 366 49 88

czynny w godz. 16:00 – 6:00.

 12.  CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 32 31, 34 366 31 21

13.  ZESPÓŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA RODZIN ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 1, tel. 34 372 42 01

 14.  OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE „ETOH”

42-207 Częstochowa, Aleja Pokoju 12, tel. 730876600

15.  CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa, ul. Staszica 5, tel. 34 368 05 82, 34 368 05 82, 34 368 09 77

 16.  NOCLEGOWNIA I PRZYTULISKODLA KOBIET „OAZA”

 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 5, tel. 506 394 524

 PRZYTULISKO DLA MĘŻCZYZN ORAZ RODZIN

 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 80/2, tel. 506 394 589

 17.  STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE „DLA RODZINY”

42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 34

 18.  FUNDACJA DIALOGOS

42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 11, tel. 34 362 85 71

19.  FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP

42-202 Częstochowa, ul. Przemysłowa 9a, tel. 34 361 21 17

20.  MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 14, tel. 34 324 34 43

21.  OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

42-202 Częstochowa, ul. gen. Sikorskiego 78, tel. 34 361 38 82, 34 361 39 96

 22.  NZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 1, tel. 34 318 91 54 wew. 36

 23.  OŚRODEK REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „BETANIA”

42-244 Mstów, ul. Leśna 13/14, tel. 34 328 40 72

 24.  CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 32 31, 34 366 31 21

 25.  CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

 42-207 Częstochowa, ul. Barlickiego 2, tel. 34 367 50 37

 26.  NZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 66, tel. 34 368 15 20

27.  OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ

42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7b, tel. 34 363 97 54

28.  FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 34, tel. 34 365 39 46, 34 365 38 30

 29.  MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEZNIEŃ

42-217 Częstochowa, Aleja Wolności 44 lok. 19, tel. 34 365 48 99

 30.  CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

42-221 Częstochowa, ul. Wiolinowa 1, tel. 34 324 60 97

 31.  STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM „JEST NADZIEJA”

 Punkt Konsultacyjny 42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 2, tel.: 34 368 36 10, 361 09

 GRUPA AA 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 30, tel. 34 365 61 65

 32.  FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM” KLUB ABSTYNENCKI „DROGA DO WOLNOŚCI”

 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 34, tel. 34 365 39 46, 34 365 38 30

 33.  STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „PÓŁNOC”

 ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa, tel. 34 362 22 69

 34.  STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „OSTOJA”

 ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa, tel. 34 368 32 94

 35.  KLUB ABSTYNENTA „WYTRWAŁOŚĆ”

  Aleja Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa, tel. 34 324 55 20, 669 904 901

 36.  STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY „ROZSĄDEK”

 42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 12, tel. 34 361 41 50

Czytaj więcej o: Instytucje wspierające szkołę w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

Stypendium szkolne 2018/2019

2018-09-02
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że rodzice uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego muszą złożyć wnioski wraz z załącznikami w terminie do 10 września w siedzibie szkoły ucznia (wnioski do pobrania u pedagoga w dniu rozpoczęcia roku szkolnego)

Uwaga ! Zmienił się wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 514 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Tylko takie wnioski będą rozpatrywane.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców/opiekunów prawnych,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Kwoty i okres
Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego.

 

Czytaj więcej o: Stypendium szkolne 2018/2019

Zasiłek szkolny 2018/2019

2018-09-02

W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. 


O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

Czytaj więcej o: Zasiłek szkolny 2018/2019

Nowe zagrożenie- dopalacze

2015-11-09

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele

W związku z licznymi przypadkami zatrucia substancjami psychotropowymi (tzw. dopalaczami), mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów przypominamy, że od 1 lipca 2015 r. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerzyła listę zakazanych substancji o 114. Wszystkie dopalacze je zawierające są nielegalne. Policja ściga dealerów, ale zatrucia się mnożą. Jak uchronić dzieci? Co zrobić w sytuacji zagrożenia życia? Gdzie szukać informacji i pomocy? Zachęcamy do lektury poniższych materiałów oraz tych, które zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

http://www.topio.webd.pl/news/narkotyki.pdf [pdf. 2,2 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców − tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.

http://www.topio.webd.pl/news/dopalacze.pdf [pdf. 12,5 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
W publikacji znajdują się informacje o nowych substancjach psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Broszura odpowiada na pytania: co to są dopalacze? Jakie są ich rodzaje? Dlaczego są niebezpieczne? Skierowana jest zarówno do rodziców oraz nauczycieli.

http://www.topio.webd.pl/news/pomoc.pdf [pdf. 133 KB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

801 199 990 – Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania, który czynny jest w godzinach od 16:00-21:00 oraz Antynarkotykowej Poradni Internetowej, działającej pod adresem 
http://narkomania.org.pl/
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna nawww.116111.pl/napisz).
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).
507 832 741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
800 060 800 - Główny Inspektor Sanitarny uruchomił pod tym numerem bezpłatną infolinię, która skierowana jest do rodziców mających podejrzenia, że ich dzieci zażywają dopalacze. Na wskazany numer można także przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 

E-book do pobrania- Polecamy- Warto przeczytać !

http://odslonapiekla.pl/images/e-book-do-pobrania/pdf/dopalacze-odslona-piekla.pdf

 

Czytaj więcej o: Nowe zagrożenie- dopalacze