Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Artykuły

Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Odkryj w sobie talent!"

2018-10-12

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22,
SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39,
SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51
w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.
Projekt skierowany jest do:
a) uczniów/uczennic, w tym:
 uczniów/uczennic z klas IV-VIII

Informacje w załącznikach po kliknięciu w tytuł

 

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Odkryj w sobie talent!"