Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Artykuły

Linki przydatne dla rodziców

2021-02-07


Republika dzieci

Autyzm

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci

Cukrzyca

Rzecznik Praw Dziecka

Strona biura Rzecznika Praw Dziecka. Na stronie znajdziesz informacje jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik, sprawozdania z jego działania, poznasz prawa dziecka i akty prawne z nimi związane. Zapoznasz się również z listą instytucji i programów międzynarodowych zajmujących się prawami dziecka.

Ministerstwo Edukcji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

KidProtect

Strona Fundacji KidProtect działającej na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Dziecko w sieci

Wszystko na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Fundacja Dzieci Niczyje

Serwis Fundacji Dzieci Niczyje, zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Maluchy

Portal dla osób oczekujących potomstwa oraz rodziców dzieci w wieku 0-7 lat

Republika Dzieci

Problemy i niepokoje. Dziecko w kulturze.

Smyki.pl

W serwisie smyki rodzice mogą zakładać swoje blogi i dzielić się radościami, smutkami i wspomnieniami na forum internetowym.

Obudź w Dziecku Geniusza

Zestaw ćwiczeń dla dzieci opracowany przez wydawnictwo ARTIM, które korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka - intelektualny, emocjonalny i fizyczny, pobudzają jego wyobraźnię, poprawiają koncentrację, kształtują zdolność samodzielnego myślenia i osiągania celu, a nade wszystko bawią, sprawiają dziecku przyjemność, dają satysfakcję.

BEREK!

Strona zawierająca zabawy i zajęcia dla dzieci, które wspierają wszechstronnie rozwój najmłodszych.

Dziecko w podróży

Portal poświęcony tematyce podróżowania z dziećmi. Dowiesz się jak podróżować z dzieckiem, poznasz ciekawe formy aktywnego wypoczynku z dziećmi, interesujące miejsca i atrakcje dla dzieci.

Wychowanie.pl

Portal edkacyjny dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, wychowawców, pedagogów, rodziców. Sporo informacji, prezentacji pomocnych publikacji oraz dyskusje na forum. Autorskie scenariusze i konspekty nauczycieli.

Dyżurnet.pl

Serwis, w którym możesz zgłaszać przestępstwa i podejrzenia o przestępstwa Internetowe. Serwis przekazuje informacje o przestępstwach odpowiednim służbom. Hotline powstał w ramach ogólnoeuropejskiego programu "Safer Internet Action Plan" Komisji Europejskiej, która wspiera organizację narodowych punktów kontaktowych ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie.

ADHD.org

Portal poświęcony zespołowi nadpobudliwości psycho-ruchowej ADHD. Co to jest ADHD, jak je rozpoznać, praca z dzieckiem nadpobudliwym, sposoby terapii, leki, zjazdy i spotkania oraz inne porady na temat ADHD.

Miasto dzieci

Serwis zawiera informacje o imprezach dla dzieci oraz sporo propozycji kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Znajdziesz tu informacje o przyjaznych dzieciom wydarzeniach, wycieczkach, muzeach, placach zabaw, restauracjach i przeróżnych zajęciach.

GEN

Wortal Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi. Znajdziesz tutaj informacje na na temat różnych zaburzeń genetycznych dzieci. Ze strony można ściągnąć comiesięczne informatory o bieżącej działalności europejskich organizacji działających na rzecz rzadkich zespołów genetycznych.

Dlaczego

Serwis dla rodziców po stracie Dziecka oraz dla rodziców dzieci ciężko chorych, i niepełnosprawnych. Witryna należy do Organizacji Dlaczego, zarejestrowanej jako Koło przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Przedszkolak.pl

Portal nauczycieli i rodziców w wieku przedszkolnym. Zbiór wiedzy dla nauczycieli i rodziców na temat wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Charakterystyka wieku przedszkolnego. Dzieci w wieku przedszkolnym, inteligencja dziecka , dziecko i jego potrzeby. Na stronie takżę baza przedszkoli, forum dyskusyjne.

Bliźniaki.net

Strona rodziców i dla rodziców bliźniąt - rady i porady. Jak przeżyć z bliźniakami, pamiętniki pisane przez rodziców, ciekawostki, czat, Internetowy Klub Bliźniaka, sklepik, baza przedszkoli.

Zabawy Fundamentalne

Zabawy fundaMentalne" to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Adresowany jest do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Zabawy dla dzieci, pomoce dydaktyczne.

Halo, Urwisy! - Twoje miejsce w sieci

Katolicki portal dla dzieci. Informacje, katechezy, puzzle i zabawy, galeria rysunków dzieci. Przez stronę można przesłać pytanie do księdza.

Czytaj więcej o: Linki przydatne dla rodziców

Konsultacje kl.VIII

2021-01-18

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty:
język angielski - piątek 11.50 – 12.35 (p. W. Ryś) – na terenie szkoły;
język polski - wtorek 15.30 – 16.15 (p. K. Kowalik) – na terenie szkoły;
matematyka - środa 14.30 – 15.00 (p. Sz. Kwapisiewicz) – online (platforma Teams).
W zajęciach konsultacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń klasy VIII (jednocześnie maksymalnie 5 uczniów).   Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny. Chęć udziału należy obowiązkowo zgłosić nauczycielowi co najmniej dzień przed ich terminem. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji.  W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać Wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz procedur zawartych w dokumencie Organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3   w Częstochowie.  Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

Czytaj więcej o: Konsultacje kl.VIII

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

2021-01-13

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

 dla klas I-III szkół podstawowych

 

 Organizacja zajęć w szkole

 

 1. 1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 1. 2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

 1. 3.     Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

 

 1. 4.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. 5.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa

i  ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej

– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

 1. 6.     W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust

i  nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 

 1. 7.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 

 1. 8.     Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku

 

posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 1. 9.     Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

10. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.

 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

 

12. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

−      godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

 

−      korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

 

−      korzystania ze stołówki szkolnej,

 

−      zajęć na boisku.

 

13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

 

15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżympowietrzu na terenie szkoły.

 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 

22. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni zinfrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

24. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnićuczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości wgrupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinniograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

27. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 

28. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinyjej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

29. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania iwychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

30. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić zeświadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i

 

Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

31. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

 

32. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

 

33. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

 

34. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

 

-  obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

 

-  w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

powierzchni

 

 1. 1.     Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

 1. 2.     Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 

 1. 3.     Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

 1. 4.     Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 2. 5.     Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 

 1. 6.     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

 1. 7.     Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

 1. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 

 1. 9.     Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 

10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

 

 

Gastronomia

 

 1. 1.     Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 

 1. 2.     Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 

 1. 3.     W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

 1. 4.     Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 2. 5.     Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

 

 

 1. 6.     Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

 

 1. 7.     Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 

 1. 8.     Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

 

 1. 9.     Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. 1.     Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 

 1. 2.     Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 1. 3.     W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 

 1. 4.     Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 

 1. 5.     Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz

 

powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 1. 6.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 

 1. 7.     W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

 

 1. 8.     Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 

 1. 9.     Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

 

*  ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Czytaj więcej o: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych - załączniki

2021-01-12

Formy kontaktu z nauczycielami

2020-10-26

 

 

W związku z brakiem możliwości spotkań z Rodzicami na terenie szkoły dla zebrań zaplanowanych na 5.11 ( i późniejszych) ustala się inne formy kontaktu.

W okresie zdalnego nauczania Rodzice mogą się kontaktować z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem i logopedą za pośrednictwem dziennika elektronicznego, platformy Microsoft  Teams (logując się na konto dziecka) i telefonicznie. W szczególnych wypadkach możliwe jest spotkanie na terenie szkoły po uzgodnieniu terminu.

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO

Czytaj więcej o: Formy kontaktu z nauczycielami

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

2020-10-26

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teamsaneks do Regulaminu kształcenia na odległość z dn. 25.03.2020 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia zdalne prowadzone są w aplikacji Microsoft Teams będącej częścią pakietu Office 365.
 2. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych celów.
 3. Dostęp do Microsoft Office 365, w tym aplikacji MS Teams, udostępnia uczniom Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie.
 4. Korzystanie z usługi/aplikacji Office 365 (w tym z aplikacji Microsoft Teams, Word, Excel, Power Point) jest bezpłatne.
 5. Aplikacja Microsoft Teams dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu poprzez aktualną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome).
 6. Aby skorzystać z aplikacji Office 365 należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla ucznia loginu oraz hasła.
 7. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji.

§ 2. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej

 1. Odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość powinni zapewnić rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 2. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym, kamerę, mikrofon i głośniki (słuchawki z mikrofonem).
 3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
 4. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

§ 3. Sposób prowadzenia nauki zdalnej

 1. Zajęcia zdalne są prowadzone w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams i trwają do 30 min. zgodnie z planem lekcji ucznia. 5 min przed lekcją to czas na połączenie i przygotowanie do zajęć, pozostałe 10 min. po wideokonferencji to praca własna ucznia oraz czas przeznaczony na kontakt indywidualny nauczyciela  z uczniem lub nauczyciela z rodzicem.
 2. Uczeń posiada na swoim koncie zespoły równoznaczne z przedmiotami, które są  w planie jego zajęć.
 3. Na kanale Ogólnym w zakładce Wpisy danego zespołu uczeń znajdzie informacje o planowanych lekcjach online, zadaniach do wykonania, informacje od prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 4. Informacje o lekcjach online i zadaniach uczeń znajdzie także w Kalendarzu i Aktywnościach.
 5. Materiały od uczącego umieszczone mogą być w zakładce Pliki.
 6. Zabrania się modyfikowania bez zgodny uczącego materiałów umieszczonych przez nauczyciela oraz usuwania ich.
 7. Zachowanie uczniów podczas zajęć online:  
 • dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podaje się nikomu spoza klasy dostępu do zajęć;
 •  spotkanie otwiera nauczyciel;
 • uczeń dołącza punktualnie zgodnie z ustalonym planem wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela;
 • uczeń powinien mieć włączoną kamerę i urządzenia odbierające i nadające dźwięk (słuchawki z mikrofonem lub głośniki i mikrofon);
 • po przywitaniu się uczeń powinien wyciszyć mikrofon;
 • w przypadku, gdy uczeń chce zadać pytanie powinien podnieść rękę  (za pomocą naciśnięcia ikonki rączki) lub skorzystać z czatu spotkania;
 • uczeń powinien przygotować się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;
 • platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej i uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co na niej umieszcza;
 • w czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji;
 •  zabrania się obrażania innych osób/uczestników spotkania słownie lub graficznie (obrazem), zakłócania lekcji oraz samowolnego udostępniania własnego ekranu;
 •  w przypadku niestosowania się do ww. zasad uczeń zostaje upomniany,  a w razie braku reakcji na upomnienie zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje;
 • szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem;
 • zabrania się nagrywania lekcji online, wykonywania zrzutów ekranu oraz zdjęć, a także ich udostępniania innym osobom; 
 • w przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego;
 • nauczyciel danego przedmiotu może zdecydować o nagrywaniu zajęć  w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich dzieci ze względu na ich warunki domowe czy sprzętowe, nagranie dostępne jest tylko dla uczniów danego zespołu klasowego. Uczniom zabrania się udostępniania takich nagranych zajęć innym osobom.
 1. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie:
 • uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę;
 • nauczyciel pracujący zdalnie nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.
Czytaj więcej o: Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21/TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

2020-08-28

TERMINARZ SZKOLNY

Na rok szkolny 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31. 12.2020 r.

Koniec I semestru

31.01.2021 r.

Ferie zimowe

01.02 – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04 – 06.04.2020 r.

Dni wolne ustalone przez dyrektora

25, 26, 27.05.2021, 04.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

Ferie letnie

26.06-31.08.2021 r.

Czytaj więcej o: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21/TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Wznowienie funkcjonowania przedszkola, oświadczenie

2020-05-04

 UWAGA!!! UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice  

W związku z ewentualnym otwarciem przedszkoli, jako dyrektor zostałam zobowiązana do pozyskania od rodziców oświadczeń dotyczących objęcia opieką przedszkolną dzieci.

Czytaj więcej o: Wznowienie funkcjonowania przedszkola, oświadczenie

Oświadczenie

2020-03-17

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Czytaj więcej o: Oświadczenie

Egzamin ósmoklasisty 2020

2019-09-20