Kalendarium

Czwartek, 2020-11-26

Imieniny: Leona, Leonarda

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Strefa empatii-mediacje rówieśnicze", którego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy , edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W ramach projektu, czworo uczniów z klasy VI  zostało przeszkolonych na mediatorów rówieśniczych. Będą oni działali na terenie szkoły propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty.
Koordynatorem projektu jest p. A. Wierus-pedagog szkolny.