Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: http://www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

Dla wybierających szkołę ponadpodstawową: https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Artykuły

Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego "Zwiastuny wiosny"

2021-04-22
Od 7 do 16 kwietnia 2021 roku trwał szkolny konkurs fotograficzny „Zwiastuny wiosny”
Jury miało nie lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców. 
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki:
I miejsce: Nadia Pindych, klasa III
II miejsce: Małgorzata Kosendarska, klasa VI
III miejsce: Pola Suda, klasa I
Wyróżnienia:
Marcin Juszczyk, klasa II
Krystian Smoleń, klasa III
Zuzanna Smok, klasa IV
Patrycja Banaszkiewicz, klasa VI
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!
Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną rozdane w szkole przy najbliższej okazji.

78 rocznica powstania w getcie warszawskim

2021-04-19
Powiększ zdjęcie
Dziś obchodzimy 78 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji nasza szkoła przyłączyła się do #AkcjiŻonkile wykonując papierowe żonkile, symbolizujące pamięć o powstaniu i jego bohaterach.

Spotkanie w ramach programu Częstochowa wolna od przemocy

2021-04-09
15.04.2021r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie prowadzone przez specjalistów, psychologów ZPPP w Częstochowie, p. Bożenę Bator oraz p. Agnieszkę Ujma
pt. „Twoje dziecko bezpieczne w sieci”
Spotkanie jest prowadzone w ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans,
Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny"

2021-04-07
Regulamin konkursu "Zwiastuny wiosny"
 
Cel konkursu
1. Uwrażliwianie uczniów na piękno krajobrazu
2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z jego różnorodnością, bogactwem przyrody budzącej się do życia z „zimowego snu”.
3. Poznawanie gatunków flory i fauny charakterystycznych dla wiosny- najpiękniejszej pory roku.
4. Inspirowanie do ciekawych ujęć.
5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest p. A. Wierus, p. E. Drzastwa i p. M. Galicka
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
3. Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:
- akceptuje niniejszy regulamin.
- jest autorem zdjęcia.
- wyraża zgodę na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły i fb
4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa
Kryteria konkursu.
1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego zwiastuny wiosny- elementy przyrody budzącej się po zimie z zimowego snu (rośliny, ptaki czy inne zwierzęta)
2. Zdjęcia wysyłamy do wychowawców klas
3. Wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorsko).
4. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie.
Kryterium oceny
Ocenie będzie podlegało:
- zgodność wykonanego zdjęcia z tematem.
- pomysł autora na wykonanie zdjęcia.
- ciekawe ujęcia.
Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęcia (wyostrzenie), kontrast, nasycenie, rozjaśnienie. Nie będą akceptowane prace, których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii.
Terminarz
Zdjęcia należy oddawać do 16 kwietnia 2021 roku
Nagrody
Wśród uczestników konkursu komisja dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody oraz dyplomy uczestnictwa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowo ocenę celującą z edukacji przyrodniczej (klasy I-III), przyrody (klasa IV), biologii lub geografii (klasy V-VIII)

Wesołych Świąt

2021-04-02

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Te Święta będą niestety podobne jak poprzednie, jesteśmy jednak z Wami i przesyłamy moc serdecznych życzeń. Dużo zdrowia i spokoju, pięknych chwil. Mimo ograniczeń jakie mamy, niech się spełnią Wasze marzenia. W ten szczególny czas doceńcie osoby, które na co dzień Was otaczają. To prawdziwy skarb! Spokojnych Świąt. A po Świętach mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie spotkać! Życzymy Wam, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3

Barbara Jura

Grono Pedagogiczne i Wszyscy Pracownicy

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2021-04-02
Dziecko, które krzyczy na dźwięk dzwonka. Kolega z pracy, który nigdy nie odpowiada uśmiechem. Kuzynka, która zawsze woli siedzieć sama i denerwują ją źle ułożone buty. Każdy z nich jest oceniany, odsuwany, stygmatyzowany. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy. Po prostu.
Dziś szczególnie jesteśmy na niebiesko.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

2021-04-02

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r. 

Drodzy Rodzice

2021-03-29

Pamiętajmy - W Święta Wielkanocne po pierwsze bezpieczeństwo !!!

Trudna sytuacja związana z Covid-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej- niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy powrócić do czasów sprzed pandemii musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny a ewentualne spotkania przełożyć na bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Informacja Dyrektora Szkoły o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego jej funkcjonowania

2021-03-29

Szanowni Rodzice,

Od dnia 22.03.2021 do 11.04.2021 uczniowie wszystkich klas będą  realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( będą uczyli się zdalnie) –zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Dotyczy uczniów oddziałów I-VIII:

-od poniedziałku 22.03.2021 zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem nauczania w trybie nauki zdalnej,

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 tj.

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

W związku z powyższym Rodziców uczniów klas I-III, których dotyczy powyższa informacja prosimy o złożenie stosownego wniosku.

Wszelkie zmiany, informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco za pośrednictwem edziennika lub bezpośrednio przez wychowawcę.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie

Barbara Jura

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Najśmieszniejsze Bałwanki Świata"

2021-03-23
Powiększ zdjęcie
Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Najśmieszniejsze Bałwanki” organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie. Aleksandra Markuszewska z klasy III zajęła I miejsce w konkursie.
Gratulacje!!