Kalendarium

Czwartek, 2020-06-04

Imieniny: Christy, Helgi

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

 

Witajcie na stronie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 3 w Częstochowie.
Samorząd Uczniowski zajmuje się sprawami związanymi z naszym życiem szkolnym. Uczniowie dowiadują się jak sprawnie i efektywnie działać w szkole i poza szkołą.

Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy uczniowie mogą realizować własne projekty i zmieniać szkolną rzeczywistość. Młodzi ludzie koncentrują się na realizacji swoich pomysłów.

Efektem ich działań jest aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, pomoc potrzebującym, organizacja dyskotek i innych szkolnych imprez kulturalnych.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest: Pan mgr Szymon Kwapisiewicz

 

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący: Mateusz Maciąg, klasa VIII

 

 Zadania Samorządu Uczniowskiego

  • reprezentowanie interesu ogółu społeczności uczniowskiej,
  • współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozgrywek sportowych,
  • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  • rozstrzyganie sporów koleżeńskich,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, budowanie jej tradycji,
  • aktywizowanie społeczności szkolnej poprzez organizację akademii, konkursów, akcji charytatywnych.