Kalendarium

Wtorek, 2019-11-12

Imieniny: Konrada, Renaty

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

 

Artykuły

Zbiórka dla zwierząt ze schroniska

2019-10-07
Powiększ zdjęcie

Jak wybrać zawód?

2019-10-04
Powiększ zdjęcie

W piątek, 4 października, klasa VIII wzięła udział w warsztatach nt. "Jak wybrać zawód?" prowadzonych przez pracownika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

Dyskoteka szkolna

2019-10-03

W czwartek, 03.10.2019 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 odbyła się pierwsza dyskoteka szkolna. 

Szkolenie dotyczące wolontariatu

2019-09-27

W dniu 27. 09. 2019 r. w klasie VII i VIII Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało spotkanie z p. Pauliną Jesionowską i p. Janem Strączyńskim ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape. Celem spotkania było poznanie pracy stowarzyszenia oraz zaznajomienie uczniów z zadaniami wolontariusza.

Rekrutacja uzupełniająca w programie "Odkryj w sobie talent"

2019-09-17

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogł
asza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków
U nii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia n
auki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości ofe rty edukac yjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach

Dzień Kropki

2019-09-16
Powiększ zdjęcie

15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w to piękne przedsięwzięcie. Pomysł świętowania takiego dnia powstał, gdy Peter Reynolds napisał książeczkę pt. „The Dot” opowiadającą o małej dziewczynce Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. W naszej szkole najmłodsi uczniowie od samego rana cieszyli się tym dniem. Na zajęciach muzyki uczniowie klasy V  tworzyli teksty piosenek do podanych schematów rytmicznych, tworzyli rytmy do melodii oraz dopasowywali podkłady do piosenek. Na języku angielskim w klasach młodszych nauczyciel pomagał odkryć dzieciom talent do języków obcych i zaprezentować go poprzez uczestnictwo w zabawach:  "Find a shape", " Who am I?", "Hot - cold". Na zajęciach świetlicowych również zaprosiliśmy wszystkich uczniów do zabawy, zwracając uwagę na to, że każdy ma jakiś talent, wystarczy tylko w siebie uwierzyć.

 

 

Prelekcja w klasie VIII

2019-09-15

W piątek 13 września dzielnicowy z VI Komisariatu w Częstochowie przeprowadził na terenie naszej szkoły prelekcję dla uczniów klasy VIII. Przedstawił on uczniom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione przepisy Kodeksu Karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, oraz najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem. Przypomniano, jakie mogą być skutki prawne wynikające z publikowania zdjęć bez zgody innych osób. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji czy zdjęć na portalach internetowych. Poruszono również zagadnenia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje oraz niszczenie mienia.

Informacja dla Rodziców

2019-09-10

SZANOWNI PAŃSTWO!

 Biblioteka szkolna informuje, że w ramach Priorytetu 3. NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA   nasza szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup książek – nowości wydawniczych i lektur. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o konsultacje w sprawie zakupu odpowiedniej literatury. Wspólnie tworzymy listę nowości książkowych, które zakupione zostaną do biblioteki szkolnej. Propozycję tytułów książek uczniowie i ich  rodzice mogą zgłaszać bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Bibliotekarz szkolny

Elżbieta Piątkiewicz

Zebrania z rodzicami

2019-09-10

Informujemy, że pierwsze zebrannie z rodzicami odbędzie się w czwartek, 12 września 2019 roku o godzinie 17.00.

Prosimy o Państwa głosy

2019-09-10

 RUSZA VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY

 ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE

NR 293

CENTRUM INFORMATYCZNE W ZSP3

 ZADANIE DZIELNICOWE

NR 323

BUDOWA PARKINGU

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3

• Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.

• W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.

• Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula. 

• Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.

• Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania/aplikacji internetowej do głosowania.

• Oddanie więcej niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

GŁOSOWAĆ MOŻNA NA 3 SPOSOBY:

Głosowanie przez Internet (www.konsultacje.czestochowa.pltrwa od 6 do 25 września 2019

 Głosowanie w piętrowym autobusie (Raków – 14 września, Aleja Pokoju 13, godz. 12.00 – 15.00, przy MDK 15.15 – 18.00)

 Głosowanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul.Focha 19/21, pok. 32, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30