Kalendarium

Niedziela, 2021-01-17

Imieniny: Antoniego, Henryki

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

2020-11-10

Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teamsaneks do Regulaminu kształcenia na odległość z dn. 25.03.2020 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia zdalne prowadzone są w aplikacji Microsoft Teams będącej częścią pakietu Office 365.
 2. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych celów.
 3. Dostęp do Microsoft Office 365, w tym aplikacji MS Teams, udostępnia uczniom Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie.
 4. Korzystanie z usługi/aplikacji Office 365 (w tym z aplikacji Microsoft Teams, Word, Excel, Power Point) jest bezpłatne.
 5. Aplikacja Microsoft Teams dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu poprzez aktualną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome).
 6. Aby skorzystać z aplikacji Office 365 należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla ucznia loginu oraz hasła.
 7. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji.

§ 2. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej

 1. Odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość powinni zapewnić rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 2. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym, kamerę, mikrofon i głośniki (słuchawki z mikrofonem).
 3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
 4. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

§ 3. Sposób prowadzenia nauki zdalnej

 1. Zajęcia zdalne są prowadzone w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams i trwają do 30 min. zgodnie z planem lekcji ucznia. 5 min przed lekcją to czas na połączenie i przygotowanie do zajęć, pozostałe 10 min. po wideokonferencji to praca własna ucznia oraz czas przeznaczony na kontakt indywidualny nauczyciela  z uczniem lub nauczyciela z rodzicem.
 2. Uczeń posiada na swoim koncie zespoły równoznaczne z przedmiotami, które są  w planie jego zajęć.
 3. Na kanale Ogólnym w zakładce Wpisy danego zespołu uczeń znajdzie informacje o planowanych lekcjach online, zadaniach do wykonania, informacje od prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 4. Informacje o lekcjach online i zadaniach uczeń znajdzie także w Kalendarzu i Aktywnościach.
 5. Materiały od uczącego umieszczone mogą być w zakładce Pliki.
 6. Zabrania się modyfikowania bez zgodny uczącego materiałów umieszczonych przez nauczyciela oraz usuwania ich.
 7. Zachowanie uczniów podczas zajęć online:  
 • dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podaje się nikomu spoza klasy dostępu do zajęć;
 •  spotkanie otwiera nauczyciel;
 • uczeń dołącza punktualnie zgodnie z ustalonym planem wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela;
 • uczeń powinien mieć włączoną kamerę i urządzenia odbierające i nadające dźwięk (słuchawki z mikrofonem lub głośniki i mikrofon);
 • po przywitaniu się uczeń powinien wyciszyć mikrofon;
 • w przypadku, gdy uczeń chce zadać pytanie powinien podnieść rękę  (za pomocą naciśnięcia ikonki rączki) lub skorzystać z czatu spotkania;
 • uczeń powinien przygotować się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;
 • platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej i uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co na niej umieszcza;
 • w czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji;
 •  zabrania się obrażania innych osób/uczestników spotkania słownie lub graficznie (obrazem), zakłócania lekcji oraz samowolnego udostępniania własnego ekranu;
 •  w przypadku niestosowania się do ww. zasad uczeń zostaje upomniany,  a w razie braku reakcji na upomnienie zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje;
 • szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem;
 • zabrania się nagrywania lekcji online, wykonywania zrzutów ekranu oraz zdjęć, a także ich udostępniania innym osobom; 
 • w przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego;
 • nauczyciel danego przedmiotu może zdecydować o nagrywaniu zajęć  w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich dzieci ze względu na ich warunki domowe czy sprzętowe, nagranie dostępne jest tylko dla uczniów danego zespołu klasowego. Uczniom zabrania się udostępniania takich nagranych zajęć innym osobom.
 1. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie:
 • uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę;
 • nauczyciel pracujący zdalnie nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.
Czytaj więcej o: Regulamin pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams